Biologická klasifikace: Animalia, Aves, Passeriformes, Hirundinidae
Syn.: Chelidon rustica (Linnaeus, 1758)
Česká jména: vlaštovka obecná
Anglická jména: Barn swallow

Hirundo rustica, vlaštovka obecná
Hirundo rustica, vlaštovka obecná

Rozšíření: Holarktický druh, obývá Evropu, severní Afriku, západní, jižní a střední Asii, jižní Čínu a Japonsko, rovněž Severní Ameriku. Zimuje v Jižní Americe, jižní Asii, Indonésii a Mikronésii, evropská populace v tropické a jižní Africe. Na tomto rozsáhlém území vytváří několik poddruhů.

Způsob života: V jižních oblastech hnízdí ve skalách, ve střední Evropě žije na vesnicích a v menších městech, kde je vázána na lidská sídla, hnízdí ve dvorech, v průjezdech, v hospodářských staveních nebo také pod mosty.
Žije v párech nebo v malých hejnech. Společenská je zvláště po vyhnízdění, kdy sedává na drátech elektrického vedení, na podzim se před odletem shromažďuje do velkých houfů a nocuje v porostech rákosu.
Živí se středně velkým hmyzem, mouchami, jepicemi, létajícími mravenci, které chytá v letu v dlouhých křivkách, často nízko nad zemí nebo nad vodou.
Je tažná. Vlaštovka, hnízdící u nás, zimuje v tropické a jižní Africe a vrací se v dubnu. Oba partneři slepují v podstřeší stodol, ve výklencích na římsách, na traverzách pod mosty, nejraději však uvnitř chlévů, miskovité, shora otevřené hnízdo z hrudek bláta a úlomků stébel, které vystýlají peřím. Hnízdí zpravidla dvakrát ročně, v květnu a v červenci. Samice snáší 3–5(–8) vajec, která sama inkubuje po dobu 14–16 dní. Samec po tuto dobu přináší družce potravu. Mláďata krmí 20–22 dní oba rodiče hmyzem. Za tři týdny ptáčata vylétají z hnízda.
Dožívá se přibližně 5 let.

Popis: Tento výborný a obratný letec s nápadným vidličnatým ocasem dosahuje délky 17–19 cm, rozpětí křídel 32–35 cm a hmotnosti 16–24 g. Svrchní část těla je leskle modročerná. Na krku je široký modročerný pruh. Spodní strana těla je bělavá s rezavým nádechem, výrazná je rudohnědá skvrna na čele a na hrdle. Ocas s prodlouženými vnějšími ocasními pery je hluboce vidličnatě vykrojený, na špičce ocasních per jsou bílé skvrnky. Sameček má ocasní pera delší. Křídla jsou štíhlá a špičatá. Duhovka oka je tmavá. Černý zobák je krátký a široký, uzpůsobený k lovu létajícího hmyzu.

Záměny: Mezi podobné, u nás žijící druhy, patří vlaštovka skalní (Hirundo daurica), která je černá pod ocasem a nemá bílé skvrnky na ocasních perech. Jiřička obecná (Delichon urbicum), která je menší, má větší bílý kostřec, nemá rudohnědé čelo a bradu a vidličnatý ocas. Charakteristický ocas chybí i rorýsovi obecnému (Apus apus), který je celý černý, a břehuli říční (Riparia riparia), která je svrchu hnědá.

Hirundo rustica, vlaštovka obecná
Hirundo rustica, vlaštovka obecná
Hirundo rustica, vlaštovka obecná

Fotografováno ve dnech 13. 5. 2019 (Česko, Praha, u rybníka Martiňák), 16. 4. 2020 (Čechy, Cerhýnky) a 14. 5. 2020 (Čechy, Vlkaneč).