Syn.: Viburnum macrophyllum Thunb., Hydrangea hortensia Siebold, Hortensia opuloides Lam., Hydrangea opuloides (Lam.) K. Koch
Česká jména: hortensia ozdobná (Presl 1846), hortensie velkolistá (Dostál 1950), hortenzie velkolistá (Mareček 1996, Kubát 2002)
Slovenská jména: hortenzia veľkolistá (Dostál 1950)
Čeleď: Hydrangeaceae Dum. – hortenziovité
Hydrangea macrophylla
Rozšíření: Původní na japonském ostrově Honšú. Jako okrasná rostlina se pěstuje v mnoha regionech světa, v některých zemích i zplaňuje. Naturalizovaná je v Číně, na Novém Zélandu, ve Střední i Jižní Americe (Peru), na Azorských ostrovech a Madeiře, také na ostrově Tenerife i Havajských ostrovech. Celý rod Hydrangea čítá asi 73 druhů, které se vyskytují hlavně ve východní Asii, několik druhů roste i v jihovýchodní Asii a v Novém světě.
Ekologie: Ve východní Asii rostou druhy tohoto rodu převážně v horských lesích, v lesních lemech a v křovinách. Často se objevuje v okolí lidských sídel, podél komunikací.
Hydrangea macrophylla
Popis: Keř, 1–2(–3) m vysoký, bohatě větvený, široce rozložený. Větve oblé, lysé, načervenale šedé, starší šedé až hnědošedé. Listy jsou vstřícné, krátce řapíkaté, vejčité až obvejčité, na bázi zaokrouhlené až klínovité, na vrcholu špičaté, na okraji pilovité, lysé, 5–15 cm dlouhé, květy v polokulovitém nebo kulovitém chocholíku, jsou 4(–5)četné, s nápadně petalizovanými kališními lístky, korunní lístky jsou bílé, namodralé nebo růžové. Kultivary pěstované v kultuře mají všechny květy sterilní. Plodem je tobolka. V našich klimatických podmínkách kvete od června do října. Variabilní druh, rozlišuje se několik variet i forem.
Využití: Oblíbená zahradní dřevina, v kultuře se pěstuje v řadě kultivarů, jejich květentví jsou kulovitá a květy sterilní.
Poznámka: O barevné proměnlivosti květů této hortenzie se u nás poprvé zmínil již J. S. Presl v roce 1846: Není tomu tak dlouho, co ta rostlina pro ozdobu do našich zahrad přišla, ačkoli ve vlasti své od dávna z té příčiny se chová. (…) V půdě železnaté květy buď zlilákovatějí, anobrž zmodrají; protož k tomu cíli do země přiměšují okru. Barva se mění v závislosti na půdní reakci a přítomnosti hliníkových iontů v půdě.
Hydrangea macrophyllaHydrangea macrophylla
Hydrangea macrophylla
Fotografováno ve dnech 28. 6. 2005 a 8. 5. 2008 (Madeira, Funchal a Santo da Serra).