Syn.: Leucadendron splendens Burm. f., Liparia sphaerica L.
Čeleď: Fabaceae Lindl. – bobovité
Liparia splendens
Rozšíření: Roste pouze na malém území na jihu provincie Western Cape v Jihoafrické republice. Na Kapském poloostrově a Cape Flats po úpatí pohoří Hottentot-Hollands Mts. roste nominátní poddruh subsp. splendens (ten představují naše obrázky), zatímco východně odtud přibližně po Střelkový mys se vyskytuje poněkud odlišná Liparia splendens subsp. comantha s poněkud menším květenstvím a více chlupatými listeny a kalichy.
Ekologie: Vyskytuje se v porostech formace fynbos na svazích pískovců extrémně chudých na živiny, v prostředí deštivých zim, kde neklesá teplota pod bod mrazu, a velmi teplého léta. Stanoviště se rozkládají od hladiny moře až do nadmořské výšky 1200 m. Po požárech obráží z pupenů na bázi kmínků. Květy jsou opylovány ptáky; semena s masíčkem jsou přizpůsobena na šíření pomocí mravenců.
Liparia splendens

Liparia splendens

Popis: Keřík nebo menší keř s prutovitými, přímými nebo vystoupavými větvemi vysokými 0,3–1(–2,5) m. Listy jsou střídavé, jednoduché, vejčité nebo eliptické, 3–5 cm dlouhé, tmavozelené, vynikle 3–5žilné, celokrajné, špičaté; palisty jsou nepatrné. Na koncích větví se tvoří nápadné nicí květenství o průměru 6–8 cm, složené z 15–17 květů, podepřených nápadnými hnědooranžovými listeny; květy jsou souměrné, 3,5–4 cm dlouhé; kalich je krátce trubkovitý, na bázi zaškrcený, 4 horní kališní cípy navzájem srůstají, jsou na okraji vlnatě chlupaté, poněkud delší než trubka, dolní je volný, lysý, mnohem delší; koruna je sytě žlutá až oranžová, pavéza má horní okraj nazpět stočený; tyčinek je 10, s výjimkou jedné jsou trubkovitě srostlé; čnělka poněkud přesahuje tyčinky. Plody jsou podlouhlé, řídce chlupaté lusky až 3 cm dlouhé; semena jsou asi 6 mm dlouhá a 3 mm široká a nesou masitý výrůstek.
Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu flóry Jihoafrické republiky (2009) se tento druh hodnotí jako zranitelný (VU – vulnerable). Od roku 2000 je tento druh také úředně chráněn.
Poznámka: Všechny druhy rodu Liparia – je jich asi 20 – jsou endemity květenné říše Capensis. Rostou výhradně v provincii Western Cape v Jihoafrické republice s jedinou výjimkou okrajového přesahu do provincie Eastern Cape. Tento druh se vyznačuje největším květenstvím, které v plném květu poněkud připomíná úbory hvězdnicovitých – od toho se odvíjí i anglické pojmenování: horská jiřinka (Mountain Dahlia).
Liparia splendens
Liparia splendens
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 26. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: Table Mountain NP, Hout Bay).