Nejmenší květenná říše se rozkládá na relativně malém území v nejjižnějším cípu Afriky. Území je geologicky velmi pestré a stejně jako africký kontinent je poznamenáno původem v jižním, rozpadlém prakontinentu Gondwaně. Je charakterizováno středozemním typem klimatu s vlhkými mírnými zimami a suchými teplými léty.
Kapsko
Typickým vegetačním krytem je tzv. fynbos, křoviny se stálezelenými dřevinami, analogie středozemních macchií. Flóra je neuvěřitelně bohatá, tvoří ji asi 9000 druhů, z nich je asi 69 % endemitů; svéráz podtrhuje asi 160 endemických rodů a pět endemických nebo subendemických čeledí. Typická je koncentrace endemitů v některých rodech, k nimž patří např. vřesovec (Erica), šťavel (Oxalis), mečík (Gladiolus), ale i Protea. Nejbližší vztahy má k flóře Austrálie, poněkud méně ke květeně Jižní Ameriky, vzdálenější souvislosti jsou patrné i se Středozemím.
Jedinou provincií této říše je Kapská provincie.

Podpis


Zobrazit místo Capensis na větší mapě

Na našem webu najdete tyto kapské druhy rostlin (včetně neofytů):

Výskyt těchto taxonů v uvedené oblasti byl ověřen podle:
Goldblatt P. et Manning J. (2000): Cape plants. A conspectus of the flora of South Africa. – National Botanical Institute of South Africa, Pretoria and MBG Press, St. Louis, 743 p.