Syn.: Lycaste alba (Dombrain) Cockerell, Lycaste jamesiana auct., Lycaste skinneri Lindl., Maxillaria skinneri Bateman ex Lindl., nom. illeg., Maxillaria virginalis Scheidw.
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité

Lycaste virginalis

Rozšíření: Středoamerický druh, roste v jižním Mexiku (zřejmě jen ve státě Chiapas), dále v Guatemale, Hondurasu a Salvadoru.

Ekologie: Epifytická rostlina, roste ve vlhkých tropických lesích do nadmořské výšky 1800 m.

Popis: Bylina až 1 m vysoká; tvoří vejcovité, často poněkud smáčknuté pahlízy 5–10 cm dlouhé. Listy vyrůstají po několika z vrcholu pahlízy, jsou kopinaté, až 75 cm dlouhé a 15 cm široké, řasnaté, na vrcholu zašpičatělé. Vonné květy vyrůstají po jednom na postranním stvolu až 30 cm dlouhém, vyrůstajícím z báze pahlízy; listen pod květem je až 6 cm dlouhý, nadvinutý, zašpičatělý, ukrývá semeník; vnější okvětní lístky jsou vejčité až podlouhlé, 5,5–8 cm dlouhé a 3–3,5 cm široké, bílé nebo světle růžové, na hřbetě nevýrazně kýlovité, na vrcholu tupé nebo tupě špičaté a někdy s nasazeným hrotem; vnitřní okvětní lístky široce eliptické, 4,5–7,5 cm dlouhé a 2,5–4 cm široké, nejčastěji nachové, na konci ven vyhnuté a s nasazenou špičkou; pysk směřuje kupředu, je trojlaločný, 4,5–5 cm dlouhý, nachový nebo bělavý s nachovými skvrnkami nebo žilkami, postranní laloky jsou zvednuté do žlábkovitého útvaru, chlupaté, na vrcholu uťaté, prostřední lalok je polokruhovitý, asi 2 cm dlouhý, dolů ohnutý, tupý; sloupek je prohnutý, 3–3,5 cm dlouhý, bílý, na bázi karmínově tečkovaný. Plody jsou tobolky.

Ohrožení a ochrana: Druh je chráněn úmluvou CITES o obchodu s přírodninami.

Poznámka: Bíle kvetoucí forma Lycaste virginalis, známá pod označením Monja Blanca (bílá jeptiška), je národní květinou Guatemaly.

Lycaste virginalis
Lycaste virginalis
Lycaste virginalis

Fotografovala Jindřiška Vančurová, dne 8. 2. 2009 (Guatemala, Cobán).