Neotropis lze lakonicky označit jako tropy Nového světa. Zahrnuje území přibližně od jižního cípu Floridy, ostrovy v Karibiku, Střední Ameriku zhruba od střední části Mexika a Jižní Ameriku přibližně pod 25. rovnoběžku. Jádro Neotropis budují jednak geologicky velmi staré masivy (severně i jižně od Amazonské nížiny), na západě se však táhne relativně mladý pás And, dodnes s aktivním vulkanismem. Střední Amerika vznikala jako řetěz ostrovů, které byly postupně spojovány, až zde vznikl pevninský most. Území je klimaticky různorodé, na mnoha místech je horké stabilní klima, jinde je daleko větší sezónní dynamika. Pobřeží Tichého oceánu je ovlivňováno chladným Humboldtovým proudem, který zapříčiňuje existenci velmi aridního klimatu. Velmi suché podmínky panují také na některých vysoko položených náhorních plošinách.

Vegetaci Neotropis charakterizují zřejmě nejrozsáhlejší tropické deštné pralesy na světě. Kromě nich jsou zde další formace: monzunové lesy, ale i savany, polopouště až pouště, a taky plošně dosti rozsáhlé horské bezlesí se specifickými keřovými nebo travinobylinnými porosty. Flóra Neotropis je neuvěřitelně bohatá: bylo zde zaznamenáno 27 endemických čeledí, najdeme zde velmi starobylé, až druhohorní prvky (např. cykasy a druhy rodu Araucaria). Původ je třeba hledat ve flóře prakontinentu Gondwana, ale květena byla po spojení se Severní Amerikou obohacena o novodobější migrace ze severu, jimiž typické holarktické prvky po andské soustavě migrovaly až na samý jih kontinentu; gondwanského původu jsou samozřejmě i přesahující prvky holantarktické. Naproti tomu vztahy s Afrikou jsou poměrně slabé.

Podpis

Salto del Ángel

Tachtadžjan

Součástí Neotropis jsou tyto oblasti:

Na BOTANY.cz najdete tyto druhy z Neotropis: