Syn.: Antirrhinum minus L., Linaria viscida Moench, Linaria minor (L.) Desf., Chaenorhinum minus (L.) Lange, Chaenorhinum viscidum (Moench) Simonk.
Čeleď: Plantaginaceae Juss. – jitrocelovité

Microrrhinum minus

Rozšíření: Roste téměř v celé Evropě (kromě nejsevernějších oblastí), na východ po střední Rusko, dále pak v severní Africe a v Turecku. Zavlečený je v Severní Americe. U nás roste roztroušeně až hojně v termofytiku a v mezofytiku. Do vyšších poloh bývá pouze přechodně zavlékán.

Ekologie: Osidluje místa s nezapojenou vegetací, např. okraje polí, komunikací a různé navážky. Nejčastěji se vyskytuje na lehčích a zpravidla živinami chudších půdách. Roste na slunných nebo mírně zastíněných stanovištích. Kvete od června do září.

Microrrhinum minus

Popis: Jednoletá bylina s lodyhou přímou nebo vystoupavou, 5–25 cm dlouhou, které je bohatě větvená a hustě žláznatě chlupatá. Listy jsou téměř přisedlé, kopinaté až čárkovitě kopinaté, celokrajné a žláznatě chlupaté. Květenství je tvořeno souborem terminálních a postranních hroznů. Kalich je 5cípý, žláznatý, kališní cípy čárkovitě tupé. Koruna je tlamatá a delší než kalich, světle fialová, v ústí trubky žlutavá. Ostruha je 1,5–2,5 mm dlouhá. Plodem jsou vejcovité až téměř kulovité tobolky.

Poznámka: Hledíček menší je poměrně odolný vůči běžně používaným herbicidům, nejedná se o nebezpečný plevel.

Microrrhinum minusMicrorrhinum minus
Microrrhinum minusMicrorrhinum minus

Fotografováno ve dnech 19. a 22. 7. 2008 (Česko, Morava, Liptál).