Čeleď: Poaceae Barnhart – lipnicovité
Nardus stricta

Nardus stricta

Rozšíření: Především evropský druh. Vyskytuje se po celé Evropě s výjimkou jižních středomořských oblastí a téměř chybí na jihovýchodě kontinentu. Hojnější je v chladnějších, severnějších polohách a ve středně vysokých horách. Dále roste na Azorech, na jihu Grónska, ve středu Severní Ameriky a izolovaně v severní Africe a ve Střední Asii. U nás roste hojně ve středních a vyšších polohách, chybí v nížinách. Kvete od května do července.
Ekologie: Roste na chudších vlhčích půdách, nejčastěji písčitohlinitých, zrašelinělých nebo rašelinných, na podhorských a horských loukách a pastvinách, při okrajích cest a v lesním lemech, při okrajích rašelinišť, na vřesovištích a na horských holích. Často vytváří monodominantní porosty.
Popis: Vytrvalá trsnatá tráva vysoká až 40 cm. Stébla jsou tvrdá, tuhá, směrem nahoru drsná. Listy jsou šedozelené, tenké a tuhé a drsné, vyrůstající ve spodní části stébla. Květenstvím je přímý jednostranný lichoklas, jednokvěté klásky jsou ve dvou řadách, za květu sevřené, pluchy úzké s dlouhou osinou, nafialovělé. Po odkvětu klásky rozestálé.
Poznámka: Patří mezi rostliny s apomiktickým způsobem rozmnožování, tzn. tvoří semena bez oplození vaječné buňky.
Nardus strictaNardus stricta
Nardus stricta
Fotografováno dne 3. 7. 2008 (Krušné hory).