Syn.: Myagrum paniculatum L., Vogelia paniculata (L.) Hornem.
Čeľaď: Brassicaceae Burnett – brukvovité / kapustovité
Neslia paniculata
Rozšírenie: Eurázijský druh, celkový areál sa rozprestiera od Mandžuska cez Himaláje, strednú Sibír a Kaukaz do takmer celej Európy a severnej Afriky. Zavlečená bola aj do Severnej i Južnej Ameriky (Argentina). Druh sa v ČR i SR vyskytuje roztratene a je považovaný za archeofyt (výskyt doložený už pred koncom 15. stor.).
Ekológia: Rastie ako poľná burina v obilninách a okopaninách, ale aj na ruderálnych stanovištiach ako sú skládky, rumoviská, okraje ciest atď. Vyžaduje na živiny bohaté pôdy.
Opis: Jednoročná bylina s vretenovitým koreňom, byľ priama, v hornej časti zvyčajne rozkonárená, 15–80 cm vysoká, pokrytá hviezdovitými chlpmi. Listy na báze uškato objímavé, podlhovasto kopijovité, asi 3–7 cm dlhé, drsné. Kališné lístky zelenožlté, asi 2 mm dlhé, korunné lupienky obrátene vajcovité, zlatožlté, 2–3 mm dlhé. Plodom sú drobné, guľovité, hrubostenné šešuľky na povrchu s výraznou sieťovitou kresbou, semená drobné, hnedé.
Neslia paniculataNeslia paniculata
Neslia paniculataNeslia paniculata
Biotop