Syn.: Thelypteris phegopteris (L.) Slosson in Rydb., Phegopteris polypodioides Fée, Phegopteris vulgaris Mett., Polypodium phegopteris L., Lastrea phegopteris (L.) Bory, Gymnocarpium phegopteris (L.) Newman, Dryopteris phegopteris (L.) Christ.
Čeleď: Thelypteridaceae Pichi-Sermolli – kapradiníkovité
Phegopteris connectilis

Phegopteris connectilis

Rozšíření: Druh severní polokoule s dvěma centry rozšíření. Větší a rozlehlejší se nachází v Evropě s přesahem do Asie, druhé v severní části Severní Ameriky. Je rozšířen téměř po celé Evropě, na Britských ostrovech, ve Skandinávii, neroste v jižních oblastech Evropy. V Asii je rozšířen především v centrální Sibiři, dále pak na východním pobřeží Asie a na Kamčatce. V Severní Americe na severovýchodě, na severozápadním pobřeží a na Aljašce. Dále pak v Grónsku, na Islandě, Japonsku, Kurilských ostrovech a Aleutách. U nás roste po celém území od středního podhůří do vysokých hor s důrazem na vyšší polohy. Na Slovensku je rozšíření obdobného rozsahu a struktury.
Ekologie: Druh lesních společenstev, kyselých půd a mírně vlhkých stanovišť. Roste ve stinných a často vlhkých smrkových, bukových lesích, také v rašelinných lesích. Rostliny rostou často pospolitě a mohou vytvářet téměř souvislé plošně malé porosty.
Popis: Vytrvalá bylina s plazivým oddenkem, ze kterého vyrůstají jednotlivé listy až 50 cm dlouhé. Řapík je řídce plevinatý, 2× delší než čepel. Zeleně zbarvená čepel je v obryse úzce trojúhelníkovitá s protaženou špičkou. Celý list je nakloněn tak, aby čepel byla co nejvíce osvětlena. List je jednoduše zpeřený na 12–20 párů vstřícných delších peřenodílných lístků. Spodní pár lístků je od ostatních pod výrazným úhlem ohnut nazpět k vřetenu. Lístky jsou delší, mou být dělené na 10–20 úkrojků. Spodní strana lístků a vřetena jsou zřetelně chlupatá. Výtrusnicové kupky kulatého tvaru jsou po několika uspořádány po obvodu úkrojků. Výtrusy dozrávají v červenci a srpnu.
Ohrožení a ochrana: Zákonem chráněný druh v Maďarsku.
Phegopteris connectilisPhegopteris connectilis
Phegopteris connectilis
Fotografováno v červnu 2007 (Krušné hory).