Mario Dary Rivera se narodil v Sonsonate, v Salvadoru, dne 21. února 1928, v prosinci 1981 byl zavražděn při politických nepokojích. Guatemalský biolog.

Ze Salvadoru se přestěhoval do Guatemaly, navštěvoval Colegio Lourdes, absolvoval bakalářské studia společenských a humanitních věd v národním ústavu pro chlapce (Instituto Nacional Central para Varones). V roce 1956 získal diplom farmacie a chemických věd na tehdy nejprestižnější vysokoškolské instituci Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).
Studium farmaceutické chemie v něm probudilo zájem o studium rostlin. Působil jako vědecký pracovník v oblasti přírodních věd a vypracoval několik studií a vědeckých prací. Pracoval v oddělení Servicio Nacional de la Erradicación de la Malaria (SNEM). Snažil se vybudovat mezi lidmi národní uvědomění v oblasti životního prostředí a zasloužil se o rozvoj guatemalské soustavy chráněných území (SIGAP).
Rivera se zasloužil o reorganizaci fakult na univerzitě San Carlos a díky němu byla v roce 1971 založena fakulta biologie. Z jeho iniciativy vznikla v roce 1976 rezervace Biotopo del Quetzal na ochranu primárního horského mlžného lesa, biotopu kvesala chocholatého.
V roce 1981, kdy se stal rektorem USAC, založil vědecké výzkumné centrum CECON (Centro de Estudios Conservacionistas), které řídí a provádí výzkum z hlediska biologické rozmanitosti v sedmi biosférických rezervacích v Guatemale, v únoru 1982 byl CECON připojen k univerzitě San Carlos. Na počest narození Mario Dary Rivery se 21. února slaví v Guatemale Den biologie.
Rivera