Syn.: Alsine procumbens Crantz, Alsinella procumbens Bubani, Sagina muscosa Jord., Sagina bryoides Frölich ex Rchb., Sagina procumbens subsp. bryoides (Frölich ex Rchb.) Dostál
Česká jména: krmnivka leživá (Presl 1819, Opiz 1852), úrazník položený (Domin et Podpěra 1928, Polívka et Otruba 1948, Dostál 1950, Kubát 2002)
Slovenská jména: kormice polehlá (Reuss 1853), úrazník položený (Dostál 1950), machovička položená (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité
Sagina procumbens
Rozšíření: Původní areál zahrnoval západní část mírného pásma Eurasie, Makaronésii a severní Afriku, v současnosti téměř kosmopolitně (například jižní Afrika, Austrálie, Nový Zéland, Severní i Jižní Amerika, Tristan da Cunha). U nás hojně od nížin do podhůří, řidčeji v horách a na jižní Moravě.
Ekologie: Roste na vlhkých, světlých až polostinných narušovaných stanovištích, jako jsou obnažované břehy, okraje cest a příkopy, sady, pole i sešlapávané plochy u lidských sídel. Kvete od května do října.
Sagina procumbens
Popis: Vytrvalé, 2–8 cm vysoké byliny s četnými, až 20 cm dlouhými, lysými, poléhavými nebo vystoupavými lodyhami s centrální listovou růžicí. Listy čárkovité, krátce hrotité, lysé nebo na okraji brvité. Květní stopky 1–3 cm dlouhé, po odkvětu zahnuté, za zralosti tobolky opět přímé. Květy čtyřčetné, v úžlabí listů. Kališní lístky široce vejčité, korunní lístky mnohem kratší kališních, někdy chybějí, tyčinky 4. Plodem je vejcovitá tobolka.
Poznámka: Pěstuje se na skalkách jako půdopokryvná rostlina, rychle se však šíří a stává se obtížným plevelem.
Sagina procumbens
Sagina procumbens
Fotografováno dne 5. 7. 2011 (v Krkonoších).