Syn.: Atocion compactum (Fisch.) Tzvelev, Silene armeria var. compacta B. Fedtsch. et Fler., Silene hypanica Klokov
Čeleď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité
Silene compacta
Rozšíření: Areál druhu se táhne od jihozápadní Ukrajiny přes východ a jih Balkánského poloostrova, Malou Asii až na Kavkaz – od Ukrajiny přes Rumunsko, Bulharsko, Řecko, Turecko a severní Írán až po Arménii, Gruzii, Ázerbájdžán a jih evropské části Ruska.
Ekologie: Roste ve světlých lesích a křovinách, na březích vodních toků, ale i při okrajích polí a cest, vysazuje se i v zahradách. Kvete od června do července.
Silene compacta
Popis: Jednoletá nebo dvouletá bylina s lodyhou přímou, 20–70 cm dlouhou, jednoduchou nebo v horní části chudě větvenou, šedozelenou. Listy jsou přisedlé, dolní kopisťovité, střední kopinaté, 2,5–8 cm dlouhé a 0,7–3,5 cm široké, na bázi zaokrouhlené nebo mělce srdčité, celokrajné, na vrcholu tupé nebo špičaté, šedozelené. Květenství je terminální, květy vyrůstají v kompaktních hlávkách; listeny jsou vejčité, 7–8 mm dlouhé; kalich je válcovitý, až 24 mm dlouhý; korunní lístky jsou obkopinaté až obvejčité, nehetnaté, celokrajné, růžové až světle purpurové, ve středu květu je vyvinutá nápadná pakorunka, její cípy jsou čárkovité až kopinaté, 3–4 mm dlouhé, špičaté. Plodem je tobolka, 6–7 mm dlouhá.
Záměny: V jižní i střední Evropě roste podobná jednoletá silenka svazčitá (Silene armeria), jejíž květenství tvoří chocholičnatě stažený vidlan, korunní lístky má zároveň na vrcholu vykrojené.
Využití: Okrasná rostlina, občas se objevuje v zahradách a parcích.
Silene compacta
Silene compacta
Fotografováno v červenci 1993 (Rusko, západ Velkého Kavkazu, širší okolí Krasnoj Poljany).