Syn.: Yucca filamentosa var. flaccida (Haw.) Engelm., Yucca filamentosa f. flaccida (Haw.) Voss, Yucca flaccida var. smalliana (Fernald) D. B. Ward, Yucca smalliana Fernald
Česká jména: yuka (Presl 1846), juka (Mareček 2001)
Čeleď: Agavaceae Endl. – agavovité; Asparagaceae Juss. – chřestovité
Yucca flaccida
Rozšíření: Druh jihovýchodní části USA, vyskytuje se v oblasti od Virginie po Mississippi, Louisianu a Floridu. Pěstuje se i v severněji položených oblastech Severní Ameriky a také v Evropě.
Ekologie: V domovině roste ve smíšených lesích a křovinách, také na úhorech a v pobřežních píscích, na stanovištích světlých. Kvete na jaře, v podmínkách střední Evropy až od června do srpna.
Yucca flaccida
Popis: Vytrvalá bylina vytvářející postranními výběžky malé kolonie, bezlodyžná nebo vzácně i s krátkou lodyhou, 1–3 m vysoká. Listy v husté přízemní růžici vyrůstají vzpřímeně, středové listy se ohýbají ve středu listu až s vyšším věkem, jsou kopinaté, nejširší při středu listu, 40–80 × 1–4(–5) cm, kožovité, lysé, celokrajné, špičaté, vláknité. Květenství je latnaté, 40–150 cm dlouhé, většinou chlupaté, listeny jsou vzpřímené, kopinaté, až 25 cm dlouhé. Květy jsou nicí, zvonkovité, 6četné, 3–5 × 1–3 cm, okvětní lístky bílé až světle zelenobílé. Plodem jsou tobolky, 3,5–4 × 1,5–2 cm, v našich podmínkách se nevytvářejí.
Využití: I u nás hojně v zahradách a parcích pěstovaný velmi dekorativní druh, je spolehlivě mrazuodolný, rozhodně neinvazivní. Množí se dceřinými růžicemi po odkvětu.
Poznámka: Je zajímavé sledovat vývoj názorů na druhovou příslušnost u nás pěstovaných juk. J. S. Presl (1846) uvádí 4 druhy, z nichž však některé „žádají na zimu do topírny postaveny býti“, takže nakonec zůstává jako zimě odolná jen juka jediná, a to Yucca filamentosa. F. Polívka (1902) vzpomíná také na druh Y. filamentosa, k tomu pouze poznamenává, že se u nás pěstuje ještě i s jinými druhy. J. Dostál (1989) uvádí z našeho území druhy Yucca filamentosa a Yucca gloriosa. Květena ČR 8 (2010) zaznamenává pouze jediný druh Yucca smalliana. Podle Preslova i Polívkova popisu druh revidovat nelze, scházejí zde podstatné míry. Avšak s přihlédnutím k americké botanické literatuře osmělujeme se tvrdit, že Dostálova Y. filamentosa a Y. smalliana z Květeny ČR jsou totožným druhem, a to právě námi popisovaným. V USA se druhem Yucca filamentosa L. míní rostlina vyšší (až 4,6 m), se středovými přízemními listy častěji se od středu listu ohýbajícími, s většími květy (5–7 cm) a s květenstvím lysým. Oba druhy jsou si však velmi blízké, vyskytují se ve skoro totožném areálu, takže v literatuře se objevují i názory, že se vlastně jedná o druh jediný, snad jen diferencovatelný na úrovni infraspecifické.
Yucca flaccida
Yucca flaccidaYucca flaccida
Yucca flaccida
Fotografováno dne 22. 7. 2012 (jižní Čechy, Černěves).