Syn.: Tussilago alpina L., Petasites alpinus (L.) Baumg.
Česká jména: mateřílýčko alpické (Opiz 1852), podběl horní (Sloboda 1852), podbělice horní (Čelakovský 1879), podbělice alpská (Dostál 1989)
Slovenská jména: bělokopytník holní (Reuss 1853), podbelica alpínska (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Homogyne alpina
Rozšíření: Roste ve vyšších polohách Evropy, zejména ve střední a jižní části kontinentu. U nás roste hojně v oreofytiku, tzn. především ve všech vyšších pohořích, ojediněle může sestupovat níže do podhůří. Na Slovensku je situace obdobná, výskyt je hojný.
Ekologie: Vyskytuje se na vlhkých lokalitách, tj. v horských, především smrkových lesích s mechovým patrem, v kosodřevinách, při okrajích lesů a na horských loukách a holích. Kvete od června do srpna.
Popis: Vytrvalá bylina, lodyha vyrůstá z přízemní růžice listů až do výšky 40 cm, je nevětvená, vlnatě chlupatá a je zakončena jedním květem. Přízemní listy jsou mírně kožovité, okrouhlé, po obvodu vroubkované, čepele při bázi srdčité. Lodyžní listy jsou šupinaté a jsou pouze dva. Květní úbory jsou většinou po jednom na lodyze, fialově zbarvené.
Homogyne alpinaHomogyne alpina
Homogyne alpinaHomogyne alpina
Homogyne alpina
Fotografováno dne 1. 6. 2006 (Krušné hory, Ryžovna) a 3. 7. 2008 (Krušné hory, Jelení).