Syn.: Aster britannicus All., Conyza britannica (L.) Moris ex Rupr.
Česká jména: oman dlouhonožný (Presl 1819), omanek dlouhonožný (Opiz 1852), oman britský (Kubát 2002)
Slovenská jména: oman britský (Reuss 1853, Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Asteraceae – hvězdnicovité

Inula britannica

Rozšíření: Eurasijský druh rostoucí od západní Francie po Sachalin. Na sever zasahuje po jižní Skandinávii, na jih po severní Řecko, Turecko a Irák. V České republice roste dosti hojně v teplých oblastech. Ve středních polohách je vzácnější a vyskytuje se zde spíše druhotně a přechodně na antropogenních stanovištích.

Ekologie: Roste na vlhčích loukách, březích vod, často také na ruderálních stanovištích, zejména podél komunikací. Vyhledává zejména stanoviště s kolísající hladinou podzemní vody na těžších půdách, dobře snáší slabší zasolení (fakultativní halofyt). Kvete od července (někdy již od konce června) do září.

Inula britannica

Popis: Dvouleté nebo vytrvalé byliny, často vytvářející polykormony. Lodyha 20–70 cm vysoká, v horní části větvená, pýřitá (někdy jen v horní části), zelená, na bázi často načervenalá, ± hustě olistěná. Přízemní listy v 1. roce ve volné přízemní růžici, ve 2. roce za květu obvykle odumřelé, dlouze řapíkaté. Lodyžní listy čárkovité až podlouhlé, s žilnatinou ± nevyniklou, na líci lysé nebo roztroušeně chlupaté, na rubu roztroušeně až hustě přitiskle chlupaté a žláznaté, přisedlé až srdčitě objímavé, jen dolní listy krátce řapíkaté. Úbory v řídké chocholičnaté latě, 20–50 mm v průměru, žluté; zákrov 4–5řadý, zelený. Jazykovité květy 13–18 mm dlouhé, lysé. Nažky roztroušeně přitiskle chlupaté, s chmýrem, 0,8–1,5 mm dlouhé.

Inula britannicaInula britannica
Inula britannica

Záměny: Na vlhkých loukách může růst i oman vrbolistý (Inula salicina), který má lysou nebo jen v dolní části velmi roztroušeně chlupatou lodyhu a netvoří přízemní růžici listů. Jeho listy jsou tužší, srpovitě prohnuté, na rubu s vyniklou žilnatinou, zákrovní listeny jsou na okrajích hnědě zbarvené.

Inula britannica
Inula britannica

Fotografováno dne 26. 6. 2011 (Česko, Morava, Trkmanský Dvůr).