Syn.: Aethionema banaticum Janka, Crucifera aethionema E. H. L. Krause, Thlaspi saxatile L.
Čeľaď: Brassicaceae Burnett – brukvovité / kapustovité
Aethionema saxatile
Rozšírenie: Druh s mediteránno-alpským areálom siahajúcim od Alžírska a severovýchodného Španielska, Talianska a Sardínie až po Rumunsko, západnú časť Bulharska a Albánsko. V ČR nerastie. Na Slovensku sa vyskytuje iba na niekoľkých mikrolokalitách v južnej časti Strážovských vrchov (okolie Dolných Vesteníc, Jankov vŕšok, Rokoš).
Ekológia: Rastie v pahorkatinách na vápencoch a dolomitoch, kvitne od apríla až do júna. Vyhľadáva suťovité výslnné svahy, štrbiny skál, skalnaté stráne a kroviny.
Opis: Dvojročná až trváca bylina vysoká 5–20 cm. Byľ priama, jednoduchá alebo na báze a v hornej časti rozkonárená. Listy slabo mäsité, sivozelené, obrátene vajcovité, elipsovité až obrátene kopijovité, krátko stopkaté, na vrchole končisté. Súkvetím je chocholíkatý strapec, v čase kvitnutia je hustý, neskôr sa predlžuje. Kališné lístky široko obrátene vajcovité, 1–1,6 mm dlhé, zelené s úzkym suchoblanitým lemom. Korunné lupienky obrátene vajcovité, 1,8–3,2 mm dlhé, ružové až fialové (veľmi zriedkavo i biele). Plodom je sploštená šešuľka so širokými krídlatými chlopňami a množstvom drobných guľovitých semien.
Ohrozenie a ochrana: Na Slovensku patrí medzi ohrozené (EN) a chránené druhy.
Aethionema saxatileAethionema saxatile
Biotop
Foto: jún 2006 (Slovensko, Dolné Vestenice).