Čeleď: Brassicaceae Burnett – brukvovité
Alyssum tetrastemon
Rozšíření: Endemit centrální Anatolie v Turecku, znám pouze z Cilicie a Kappadokie.
Ekologie: Roste na úhorech, ve stepních trávnících a na kamenitých svazích v nadmořské výšce 1400–1800 m.
Alyssum tetrastemon
Popis: Vytrvalá trsnatá nebo polštářovitá bylina; kvetoucí lodyhy jsou až 15 cm vysoké; chlupy na lodyze a listech jsou hvězdovité, ale jen s několika málo rameny. Listy jsou přisedlé, obvejčité až obkopinaté, alespoň 2 mm široké, na lodyze se směrem vzhůru zvětšují, na vrcholu špičaté. Květenství je hroznovité, husté; kališní lístky nesou jednak přitisklé hvězdovité, jednak dlouhé odstálé vidličnaté nebo jednoduché chlupy, vyrůstající z hrbolků, a to i na vnitřní straně; korunní lístky jsou široce kopisťovité, 5–6,5 mm dlouhé, bílé, na bázi často načervenalé, na vrcholu uťaté; tyčinek je 6, delší jsou po celé délce křídlaté; semeník je chlupatý. Plody jsou smáčknuté, v obrysu okrouhlé nebo vejčité, asi 3 mm dlouhé šešulky hustě pokryté dvoutvarými hvězdovitými chlupy, čnělka je 2–3 mm dlouhá; semena jsou obvykle 2, bezkřídlá.
Alyssum tetrastemon
Alyssum tetrastemon
Alyssum tetrastemon
Fotografovali Vít Grulich a Mário Duchoň, dne 17. 5. 2011 (Turecko, Delihebil).