Syn.: Alyssum minimum Willd., Alyssum turkestanicum var. desertorum (Stapf) Botsch., Alyssum vindobonense Beck
Čeľaď: Brassicaceae Burnett – kapustovité / brukvovité
Alyssum desertorum
Rozšírenie: Iránsko-turánsko-panónsky druh rastúci v strednej a východnej Európe, na juhozápadnej Sibíri, v Strednej a Malej Ázii, na Kaukaze, v Rumunsku, Bulharsku a na Balkánskom polostrove. V strednej Európe sa vyskytuje v Dolnom Rakúsku, Maďarsku, na južnom Slovensku a v juhovýchodnom Poľsku.
V ČR sú staršie údaje z južnej Moravy z okolia Uherského Hradišťa a Jaroslavíc dnes považované za omyly. Na Slovensku sa vyskytuje vzácne v Podunajskej nížine a na Burde, viaceré lokality už zanikli (napr. pri Senci, Trnave a Komárne).
Ekológia: Konkurenčne slabý druh suchých stanovíšť, najčastejšie rastie na piesočnatých, na bázy bohatých substrátoch, vzácne i na spraši. Osídľuje otvorené pieskové duny, násypy, sprašové svahy a okraje agátin v nížinách a pahorkatinách. Kvitne od apríla do mája.
Alyssum desertorum
Opis: Jednoročná, pritisnuto hviezdovito chlpatá bylina vysoká 5–15 cm. Byľ priama, jednoduchá alebo už od bázy rozkonárená, husto listnatá. Listy čiarkovito kopijovité, celistvokrajové, 15–20 mm dlhé a 1–2,5 mm široké. Kvety uložené v skrátených vrcholových strapcoch. Kališné lístky čiarkovité, 1,5–2 mm dlhé, opadavé, na okraji s úzkym bielym lemom. Korunné lupienky obrátene kopijovité, na vrchole vykrojené, 2,2–2,8 mm dlhé, svetložlté až belavé. Plodom sú v obryse okrúhlasté, na vrchole plytko vykrojené, holé šešuľky s priemerom 3–5 mm. Semená sú vajcovité, blanito krídlaté, asi 1,3 mm dlhé, svetlohnedé.
Ohrozenie a ochrana: Na Slovensku zaradený do červeného zoznamu ako silne ohrozený druh (EN) a chránený zákonom (§), v červenom zozname Rakúska zaradený v kategórii kriticky ohrozených druhov (CR).
Alyssum desertorum
Alyssum desertorumAlyssum desertorum
Alyssum desertorum
Foto: máj 2005 (Bajtava).