Syn.: Alyssum gmelinii Jord. et Fourr., Alyssum montanum subsp. gmelinii (Jord. et Fourr.) Thell.
Čeľaď: Brassicaceae Burnett – brukvovité / kapustovité
Alyssum montanum subsp. brymii
Rozšírenie: Západokarpatský endemit opísaný zo Slovenského krasu, kde má centrum rozšírenia. Okrem toho sa vyskytuje v Cerovej vrchovine, Branisku, v Spišskej kotline, v Šarišskej vrchovine a Zemplínskych vrchoch. Je udávaný aj zo Strážovských vrchov. Okrem Slovenska sa vyskytuje aj na maďarskej strane krasu (Aggtelek).
Ekológia: Vyskytuje sa na vápencových, čadičových a andezitových skalných stepiach, v skalných štrbinách, v planárnom až kolínnom stupni. Vyžaduje v lete suché, výhrevné, zásadité, kamenité pôdy. Kvitne od apríla do mája.
Alyssum montanum subsp. brymii
Opis: Trváca, až 30 cm vysoká rastlina, bez listovej ružice. Byle pomerne hrubé, vystúpavé alebo priame, husto listnaté. Listy na obidvoch stranách rovnako husto chlpaté, chlpy na líci s 8–12 (6–13), na rube s 10–14 (8–16) ramenami, horné i dolné byľové listy sú ± rovnako veľké. Kalich hviezdicovito chlpatý, koruna svetlo (niekedy zelenkasto) žltá, zvonka holá alebo riedko chlpatá. Stopky plodov dlhé 7–10 mm sú rovnovážne odstávajúce.
Ohrozenie a ochrana: vzhľadom na charakter rozšírenia nepatrí medzi taxóny ohrozené ľudskou činnosťou. Lokálnym zdrojom ohrozenia sú kameňolomy a niektoré populácie v blízkosti turistických chodníkov sú ohrozované zošľapom. Najväčšie ohrozenie predstavuje sekundárna sukcesia na opustených, pôvodne extenzívne pasených plochách. V slovenskom Červenom zozname vyšších rastlín je zaradený medzi málo dotknuté druhy (LC), je tiež zákonom chráneným druhom, rovnako v Maďarsku.
Alyssum montanum subsp. brymiiAlyssum montanum subsp. brymii
Alyssum montanum subsp. brymiiAlyssum montanum subsp. brymii
Alyssum montanum subsp. brymii
Foto: 29. 4. 2008 (Slovensko, Slovenský kras).