Syn.: Alchemilla arvensis (L.) Scop., Alchemilla aphanes Leers, Percepir arvensis (L.) Moench, Aphanes vulgaris Schur
Čeľaď: Rosaceae Juss. – růžovité / ružovité
Aphanes arvensis

Aphanes arvensis

Rozšírenie: Európa, Malá Ázia, Kaukaz, Irán. U nás ťažisko výskytu v nižších polohách, v horských oblastiach zriedkavo.
Ekológia: Polia s oziminami, strniská, úhory, piesčiny. Rastie zvyčajne na silikátových ale aj na vápnitých pôdach. Indikuje mierne kyslé pôdy.
Opis: Ozimné, jednoročné, žlto až šedozelené, chlpaté rastliny. Byle 3–30 cm vysoké, jednoduché alebo rozkonárené, vystúpavé alebo poliehavé. Dolné listy stopkaté, horné sediace. Listy v obryse deltoidné až takmer okrúhle, s úkrojkami rozdelenými do 3–5 cípov, páperisté. Palisty delené, dlhšie ako širšie. Kvety drobné, žltozelené, kališné lístky vajcovité. Kvitne od apríla do októbra. Plod je nažka do 2 mm dlhá.
Ohrozenie a ochrana: Vplyvom intenzívneho poľnohospodárstva ustupujúci druh. V Česku patrí k ohrozeným druhom (C3), na Slovensku je tento druh silne ohrozený (EN).
Aphanes arvensis
Foto: 3. a 30. 4. 2007 (Slovensko, Moravany).