Syn.: Aptosimum nanum Engl., Ohlendorffia rosulata Nees ex Benth.
Čeleď: Scrophulariaceae Juss. – krtičníkovité
Aptosimum procumbens
Rozšíření: Vyskytuje se v Jihoafrické republice, kde je znám z provincií Western a Northern Cape, dále okrajově roste v Namibii. Údaje z Botswany a dalších provincií Jihoafrické republiky možná vznikly záměnou s jinými podobnými druhy.
Ekologie: Roste v semiaridních až aridních oblastech na místech s mělkými kamenitými půdami a nezapojenou vegetací, např. ve vyschlých korytech periodických toků, na pastvinách a úhorech, kolem komunikací. Typická rostlina v různých typech vegetace karoo. Rostliny jsou opylovány blanokřídlým hmyzem.
Aptosimum procumbens
Popis: Drobný keřík s dřevnatými větvičkami tvořící nízké kompaktní polštáře až 1 m v průměru, dorůstá výšky do 10 cm. Listy jsou střídavé, obkopinaté, obvejčité až kopisťovité, (7–)10–18 mm dlouhé a 3,5–5,5(–7,5) mm široké, na bázi plynule zúžené, celokrajné, se zesíleným okrajem, na vrcholu s nasazenou špičkou. Pětičetné souměrné květy vyrůstají jednotlivě v úžlabí listů, jsou krátce stopkaté; kalich je 5četný, zvonkovitý; koruna je rovněž 5četná, trubkovitá, asi 1 cm dlouhá, bělavá, korunní cípy jsou intenzivně modré až modrofialové, s černofialovou skvrnou uprostřed, horní a postranní jsou téměř stejně velké, polokruhovité, prostřední cíp dolního pysku je poněkud zvětšený; tyčinky jsou 4, dvoumocné; gyneceum tvoří 2 srostlé plodolisty, vyznačuje se svrchním semeníkem. Plodem je krátce válcovitá tobolka.
Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu Jihoafrické republiky (2009) se nachází v kategorii druhů vyžadujících pozornost (least concern).
Aptosimum procumbens
Aptosimum procumbens
Aptosimum procumbens
Fotografováno dne 19. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape, Klein Karoo: mezi městečky Uniondale a De Rust).