Paleotropická oblast se rozkládá na převážné části Afriky (s výjimkou severních a nejjižnějších okrajů), Indie, jižní Asie a Indonésie – zahrnuje tedy všechny tropické oblasti Starého světa. Jedná se o oblast floristicky velmi bohatou, najdeme zde na 40 endemických čeledí. Přibližně 50 % všech tropických druhů světa se vyskytuje právě v tomto bioregionu.
Tachtadžjan
Paleotropida je fytogeograficky členěna na tyto oblasti:

Paleotropis má na BOTANY.cz tyto zástupce: