Syn.: Arundo maxima Forssk.
Česká jména: tresť obecná (Presl 1846), tresť (Mareček 1994)
Čeleď: Poaceae – lipnicovité

Arundo donax

Rozšíření: Původním je tento druh zřejmě v Indii nebo Přední či Střední Asii, v současnosti je rozšířen skoro ve všech subtropických a tropických oblastech světa, včetně tak odlehlých oblastí, jako jsou například Havajské ostrovy a Velikonoční ostrov.

Ekologie: Roste v pobřežních oblastech, proniká kolem vodních toků i do vnitrozemí, příkopy, mokřiny. Kvete od srpna do října.

Popis: Vytrvalá, velmi statná, obvykle 4–6, ale někdy až 10 m vysoká tráva s plazivými oddenky. Stébla jsou až 4 cm široká, dřevnatějící, hustě olistěná, listy střídavé, 2řadé, podlouhle kopinaté, až 60 cm dlouhé a 6 cm široké, na okrajích drsné, pochvy zakrývají články. Lata je hustá, až 70 cm dlouhá, složená z 2–4květých klásků, plevy kopinaté, špičaté, pluchy podlouhle vejčité, chlupaté.

Využití: Stébla se ve starověku používala k psaní na papyrus, vyráběly se z nich i hudební nástroje. Dosud se používá na výrobu plátků pro dechové hudební nástroje, vyrábějí se z ní také rybářské pruty a vycházkové hole. Při vhodných podmínkách rostlina dokáže údajně narůst 5–10 cm za jediný den, mohla by být zdrojem biomasy, snad by se dala používat jako biopalivo, byly činěny i pokusy z ní vyrábět papír.

Poznámka: Jedná se o invazivní druh, který vytváří husté, homogenní porosty, vytlačuje původní druhy rostlin. Je zařazován mezi 100 nejinvazivnějších druhů světa (podle IUCN).

Arundo donaxArundo donax
Arundo donax
Arundo donax

Fotografovali Ladislav Hoskovec, dne 26. 6. 2005 (Portugalsko, Madeira, jižní pobřeží – západně od Funchalu); Naďa Gutzerová, dne 10. 3. 2012 (Kanárské ostrovy, Fuerteventura, Playa Garcey).