Čeleď: Equisetaceae DC. – přesličkovité
Asterophyllites
Rozšíření: Přesličkovité rostliny (Equisetophyta) se začaly objevovat od svrchního devonu, největšího rozmachu dosáhly v karbonu (zhruba před 280 až 345 miliony lety). Některé z nich tehdy dosahovaly stromovitého vzrůstu (Calamitales). V permu tyto stromové formy vymřely a začaly se šířit bylinné formy přesliček, ke kterým patří také jediný recentní rod Equisetum.
Ekologie: Druhy rodu Asterophyllites rostly převážně na vlhkých až mokřadních stanovištích. V karbonu se výrazně spolupodílely na vzniku uhelných slojí.
Popis: Asterophyllites je vymřelým prvohorním rodem přesličkovitých rostlin (Equisetales) s článkovaným stonkem, jehož exempláře mohly dosahovat až několikametrové výšky. Listy vyrůstaly na tenkých větvích v přeslenech, byly jednožilné, vzájemně nesrostlé. Jiný rod prvohorní přesličky Annularia se vyznačoval listy, které byly těsně při spodu límečkovitě srostlé.
Asterophyllites
Asterophyllites
Nález pochází z lokality Kladno (karbon).