Čeleď: Lepidodendraceae
Lepidodendron
Rozšíření: Vymřelá prvohorní plavuňovitá rostlina. První rostliny této skupiny se objevily ve spodním devonu (snad v siluru), vrchol jejich rozvoje připadá na karbon (zhruba před 330 miliony lety) – tehdy dosahovaly rozměrů stromů. V permu došlo k jejich výraznému vymírání, do současnosti přežil jen nepatrný zlomek této dříve velmi bohaté skupiny a dnes se jedná jen o byliny (Isoëtaceae).
Ekologie: Rostly na bažinatých půdách, v močálech – vytvářely se z nich ložiska černého uhlí.
Popis: Lepidodendronní rostliny (Lepidodendrales) dosahovaly výšky 30–40 m, průměr kmene až 2 m. Kmeny byly obvykle dichotomicky (vidličnatě) větvené, koruny široké, listy byly na kmeni uspořádány spirálovitě, po jejich opadnutí zůstaly na kmeni jizvy ve tvaru pravidelného polštářku. Ty měly u rodu Lepidodendron na výšku protažený kosočtverečný tvar. Šištice vyrůstaly na konci větví.
Lepidodendron
Lepidodendron
Lepidodendron
Nálezy pocházejí z lokalit Kladno-Otvovice (karbon) a Radnice (Lepidodendron aculeatum – karbon).