Čeleď: Psaroniaceae Stenzel
Psaronius sp.
Rozšíření: Vyhynulá prvohorní stromovitá kapradina. Rostla na severní polokouli, byla poměrně hojná i ve střední a západní Evropě. Celá čeleď Psaroniaceae dosáhla největšího rozšíření ve svrchním karbonu a spodním permu, tedy před 325 až 251 miliony lety.
Ekologie: Druhy rodu Psaronius (psaronie) rostly na různých stanovištích, často v močálech a bažinách, ale i na lokalitách zaplavovaných jen periodicky, v klimatu tropickém, vlhkém.
Psaronius sp.
Popis: Tyto stromovité kapradiny dosahovaly výšky až 10(–15) m, řapíkaté listy vyrůstaly na vrcholu kmene, dosahovaly délky až 3 m, byly mnohonásobně lichozpeřené, bylo pro ně charakteristické olistění typu Pecopteris – tedy lístky byly celistvé, nesbíhavé, žilky se nespojovaly, přisedaly kolmo a celou bází. Staré listy opadávaly a zanechávaly po sobě na kmeni výrazné jizvy. Ty však byly zakrývány výrazným pláštěm vzdušných kořenů, který obaloval celý kmen. Hlavní kořen byl slabý. Sporangia byla volná nebo v kruhových synangiích.
Poznámka: Rostliny z čeledi Psaroniaceae jsou společně s plavuněmi, přesličkami a jinými kapradinami podstatnou složkou prvohorního uhlí.
Psaronius sp.
Fotografie kmene i příčného řezu kmenem kapradiny od Nové Paky (perm) byly pořízeny v Galerii minerálů a fosílií Geosvět Praha.