Syn.: Caucalis daucoides L., Daucus lappula Weber, Caucalis lappula (Weber) Grande, Orlaya daucoides (L.) Greuter
Česká jména: dejvorec mrkvovitý (Presl 1819, Opiz 1852), dývorec mrkvovitý (Sloboda 1852), dejvorec mrkvovitý (Čelakovský 1879, Polívka 1912), dejvorec velkoplodý (Dostál 1989, Kubát 2002)
Čeleď: Apiaceae Lindl – miříkovité
Caucalis platycarpos
Rozšíření: Celá Evropa kromě Skandinávie. Na východ rozšířen až na Krym, do Turecka a severního Íránu. V severní části areálu zavlečen, často je výskyt jen přechodný. U nás se vyskytuje v teplých oblastech státu (severozápadní, střední a východní Čechy, střední a jižní Morava), jinde jen ostrůvkovitě.
Ekologie: Jedná se o význačný teplomilný plevel polí, vinic a úhorů, někdy se vyskytuje i v kazech stepních trávníků. Téměř vždy je jeho výskyt vázán na suché, živinami bohaté a vápnité půdy na bazickém podkladu. Je diagnostickým druhem Caucalion lappulae. Kvete v květnu až v červenci.
Popis: Jednoletá bylina s větvenou, hranatou, roztroušeně štětinatou lodyhou. Lodyha nejvýše 30 cm vysoká, zpravidla podstatně nižší. Listy jsou řapíkaté, s pochvou. Čepel listu je v obrysu trojúhelníkovitá, obvykle 2krát zpeřená. Květenstvím je chudý okolík, složený ze 2–5 okolíčků. Stopky okolíčků i květní stopky ostře hranaté a drsné. Kalich až do poloviny členěný. Korunní lístky často asymetricky dvoulaločné až dvouklané, bílé, vzácně narůžovělé. Plodem jsou dvounažky, v obrysu eliptické, s merikarpii s nápadně vyvinutými sekundárními žebry, které bývají v až 3 mm dlouhými vzhůru zahnutými ostny.
Variabilita: Druh je je u nás zastoupen dvěma subspeciemi: Caucalis platycarpos L. subsp. platycarpos (dejvorec velkoplodý pravý) a Caucalis platycarpos subsp. muricata (Čelak.) Holub. (dejvorec velkoplodý osténkatý); druhý jmenovaný poddruh, který je nyní u nás nezvěstný, se odlišuje kratšími ostny na plodech.
Ohrožení a ochrana: Dejvorec velkoplodý patří do skupiny vzácných plevelů, které byly v minulosti dosti hojné a s nástupem chemizace zemědělství v letech 1970–1990 jejich lokality rychle ubývaly. V současnosti dochází k úbytku používání herbicidů a počet lokalit dejvorce mírně stoupá. Přesto náleží nominátní poddruh mezi silně ohrožené taxony ČR (C2b), subsp. muricata je nezvěstný taxon (A2). Na Slovensku je dejvorec velkoplodý pravý zařazen k druhům potenciálně ohroženým (NT).
Caucalis platycarposCaucalis platycarpos
Caucalis platycarpos
Fotografováno v květnu 2007 (Doupovská pahorkatina, Čachovický vrch, okraj obilného pole a Běšický chochol, okraj obilného pole).