Syn.: Ceanothus thyrsiflorus var. griseus Trel.
Česká jména: latnatec (Mareček 1994)
Čeleď: Rhamnaceae Juss. – řešetlákovité
Ceanothus griseus
Rozšíření: Roste jen na jihozápadě USA v Kalifornii v pobřežním úseku mezi městy Mendocino a Santa Barbara.
Ekologie: Typický druh řídké stromové a křovinaté kalifornské formace chaparral, zejména na kamenitých a písčitých pláních a sklonech, často hned nad pobřežím. Obvykle roste ve společnosti borovic a cypřišů. Rostliny žijí v symbióze s aktinomycety z rodu Frankia, díky nim jsou schopny asimilovat vzdušný dusík.
Ceanothus griseusCeanothus griseus
Popis: Stálezelený keř vysoký 0,5–4 m; větvičky jsou přímé, vystoupavé až křivolaké, jen vzácně plazivé, nekořenují, letorosty jsou zelené, hranaté, lysé nebo řídce chlupaté. Listy jsou střídavé; řapík je 0,5–1 cm dlouhý; čepel je vejčitá až široce vejčitá, 1–4,5 cm dlouhá a 1–3 cm široká, od báze s 3 žilkami, na líci tmavozelená, lysá, na rubu světlejší, krátce pýřitá, zejména na žilkách, na bázi tupá až zaokrouhlená, na okraji poněkud podvinutá a s 21–45 drobnými zoubky, na vrcholu tupá až zaokrouhlená. Květenství jsou úžlabní laty 2–7 cm dlouhé; květy jsou 5četné, oboupohlavné, modré; kališní lístky jsou kopinaté, za květu rozestálé; korunní lístky jsou nehetnaté, kopisťovité; tyčinek je 6; pestík srůstá z 3 plodolistů, semeník je polospodní. Plodem je kožovitá 3pouzdrá tobolka 3–4 mm široká.
Využití: V květu velmi ozdobný keř, existuje několik vzrůstem odlišných kultivarů.
Poznámka: Do rodu Ceanothus se řadí skoro 60 druhů, které rostou v pacifické části Severní Ameriky (více než 40 jich roste v Kalifornii, kde patří k hlavním dominantám v tamější analogii mediteránní vegetace) a v Mexiku, odkud jediný druh (Ceanothus caeruleus) proniká až do Guatemaly a objevuje se i v Kostarice a Panamě. V USA patří k rodům velmi komplikovaným, protože se jednotlivé druhy snadno kříží, neboť jsou diploidní a je mezi nimi slabá genetická bariéra; některé druhy jsou ale silní ekologičtí specialisté.
Ceanothus griseus
Ceanothus griseus
Ceanothus griseus
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, ve dnech 19. a 22. 4. 2018 (fotografované rostliny pocházejí z kultury – Španělsko, Katalánsko, Barcelona, El Jardí Botànic de Barcelona).