Syn.: Chrysosplenium oppositifolium subsp. euopositifolium Dostál
Česká jména: sleziník protilistý (Presl 1819), slezinník vstříčnolistý, mokrýš, žluteník (Sloboda 1852), žluteník protilistý (Opiz 1852), mokrýš vstříčnolistý (Čelakovský 1879), slezinník vstřícnolistý (Polívka 1912), sleziník vstřícnolistý (Nauman 1946), mokrýš vstřícnolistý (Dostál 1950, Dostál 1989, Kubát 2002)
Slovenská jména: žluteník vstříčnolistý (Reuss 1853), slezinnica protistojnolistá (Dostál 1950), slezinovka (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Saxifragaceae Juss. – lomikamenovité
Chrysosplenium oppositifolium
Rozšíření: Tato nenápadná rostlinka se vyskytuje v atlantsky laděných oblastech Evropy. U nás roste roztroušeně ve vyšších polohách v lesnatých územích, zejména v pohraničních horách západní poloviny Čech, zasahuje až do Krkonoš, Brd a na severozápad Šumavy. Samostatný ostrůvek lokalit leží v Železných horách. Českou republikou prochází východní hranice areálu druhu. Na Slovensku neroste.
Ekologie: Roste na silně zamokřených místech ve stinných lesních prameništích, při vodních tocích v olšinách, často v přímém kontaktu s vodou. Vytváří souvislé porosty. Kvete v dubnu až květnu.
Popis: Drobná a křehká tmavozelená vytrvalá bylina s ostře 4hranou lodyhou. Listy jsou vstřícné, řapíkaté, čepel je široce ledvinitého tvaru, mělce vroubkovaná, u lodyžních listů 5–8 mm dlouhá a 6–9 mm široká. Květenství je vrcholík podepřený listeny, které jsou v době květu žlutozelené, později zezelenají; květy jsou drobné, 4četné, žlutozelené; koruna chybí; tyčinek je 8; semeník je polospodní, vzniká srůstem 2 plodolistů. Plodem je tobolka.
Záměny: Mokrýš střídavolistý (Chrysosplenium alternifolium) je statnější a lodyžní listy má uspořádány střídavě. Oba druhy mohou růst vedle sebe na stejných stanovištích.
Ohrožení a ochrana: Z hlediska ohrožení je mokrýš vstřícnolistý hodnocen jako vzácnější druh vyžadující další pozornost (C4a).
Chrysosplenium oppositifoliumChrysosplenium oppositifolium
Chrysosplenium oppositifolium
Fotografováno dne 9. 5. 2004 (Sokolovsko, Lobezský potok).