Syn.: Anthemis arabica L., Anthemis prolifera Pers., Anthemis sessilis Salisb., Chamaemelum cladanthus E. H. L. Krause, Chamaemelum proliferum Moench, Cladanthus ifniensis Caball., Cladanthus maroccanus Gand., Cladanthus proliferus (Moench) DC.
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Cladanthus arabicus
Rozšíření: Jihomediteránní druh s centrem areálu ležícím v severozápadní Africe, kde se vyskytuje v Maroku, severním Alžírsku, Tunisku a severozápadní Libyi, zasahuje však i do nejjižnější části Španělska.
Ekologie: Roste na stanovištích otevřených, slunných, často se objevuje v okolí polí, na pastvinách a podél cest, stoupá až do nadmořské výšky okolo 2000 m. Kvete od března do června.
Cladanthus arabicus
Popis: Jednoletá, aromatická bylina s bazální částí lodyhy jen poměrně krátkou, jemně chlupatou, bezprostředně pod úborem do 2–6 větví přeslenitě rozvětvenou, na konci těchto větví pak opět s úborem a dalším eventuálním větvením. Lodyžní listy jsou střídavé, avšak hned pod úborem vyrůstají listy v přeslenu, jsou 2–3 cm dlouhé, 1–2krát zpeřené, úkrojky jsou čárkovité, chlupaté. Úbor je přisedlý, polokulovitý; zákrovní listeny jsou seřazeny ve 2 řadách, jsou podlouhle vejčité, 7–10 mm dlouhé, s blanitým přívěskem; liguly sterilních jazykovitých květů jsou eliptické, žluté; trubkovité květy jsou oboupohlavné, žluté. Plodem je obvejcovitá nažka, chmýr chybí.
Využití: Pěstuje se jako dekorativní letnička i v evropských zahradách, sází se především do skalek. Vyžaduje slunné a dobře drenážované stanoviště.
Poznámka: K rodu Cladanthus je v současnosti započítáváno zhruba devět druhů, všechny se vyskytují v mediteránní oblasti Afriky a Evropy, některé byly zavlečeny i na západní polokouli.
Cladanthus arabicus
Cladanthus arabicus
Cladanthus arabicus
Cladanthus arabicus
Fotografoval Mário Duchoň, dne 27. 3. 2012 (Maroko, Vysoký Atlas).