Syn.: Evacidium atlanticum Pomel, Evacidium discolor (DC.) Maire, Evacidium heldreichii Pomel, Evacopsis discolor (DC.) Pomel, Evacopsis heldreichii Pomel, Evax discolor DC., Evax heldreichii Parl., Filago atlantica Ball, Filago heldreichii Batt.
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité

Filago discolor

Rozšíření: Druh popsaný ze Sicílie, kde roste v pohoří Madonie. Velmi podobné rostliny jsou známy také z hor na severu Alžírska a Maroka; mezi badateli ale nepanuje shoda, jestli jsou totožné, nebo ne – vztahují se k nim jména Filago atlantica a Filago heldreichii.

Ekologie: Stanovištěm jsou horské pastviny na vápencích, ale s odvápněnými půdami typu terra rossa. Sicilské lokality leží v nadmořské výšce 1400–1800 m.

Filago discolor

Popis: Jednoletá bylina vysoká (1–)4–6 cm, lodyha je obvykle zkrácená, někdy prakticky chybí. Listy tvoří růžici, jsou obkopinaté až protáhle kopisťovité, 0,5–0,8 cm dlouhé a 0,1–0,2 cm široké, šedě vlnaté, celokrajné, poněkud zvlněné, na vrcholu tupě špičaté až zaokrouhlené; listy pod úbory jsou obkopinaté až vejčité. Květenství tvoří strboul úborů o průměru 0,7–1 cm; zákrov je vejcovitý, zákrovních listenů je 15–20, kopinatých, 3–4 mm dlouhých, na okraji chrupavčitých a olysalých; koruna je trubkovitá, žlutavá. Nažky jsou světle chlupaté; chmýr chybí.

Poznámka: V poslední době se také prosazuje názor klasifikovat tento druh v samostatném rodu Evacidium; pokud jsou rostliny ze Sicílie a severní Afriky totožné, pak je tento rod monotypický.

Filago discolor
Filago discolor

Fotografoval Ivo Konopásek, dne 14. 5. 2018 (Itálie, Sicílie, Parco delle Madonie, Piano Battaglia).