Syn.: Gnaphalium rectum Sm., Omalotheca sylvatica (L.) Schultz Bip. et F. W. Schultz, nom. illeg., Gnaphalium sylvaticum subsp. rectum (Sm.) Čelak.
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Gnaphalium sylvaticum
Rozšíření: Vyskytuje se téměř v celé Evropě (včetně Islandu), na východ až na střední Sibiř. Druhotně roste v Severní Americe, na Sachalinu, Kurilských ostrovech a na Novém Zélandu. U nás na většině území hojně od středních poloh do podhůří. V horských oblastech podle literatury s různou frekvencí, v Moravskoslezských Beskydech běžně ve výškách okolo 1200 m n. m., v Krkonoších měly být nálezy ve výškách nad 1000 m n. m. již jen ojedinělé, podle mých pozorování však dosti běžně vystupuje do 1300 m n. m., méně často i výše.
Ekologie: Roste na osluněných až mírně zastíněných stanovištích, podél lesních cest, na horských loukách, úhorech, mezích, na půdách suchých, úživných, nevápnitých. Druh kvete od července do října.
Gnaphalium sylvaticum

Gnaphalium sylvaticum

Popis: Vytrvalá, (4–)10–60(–80) cm vysoká šedoplstnatá bylina s četnými nekvetoucími výběžky. Lodyha je přímá nebo poléhavá, nejčastěji nevětvená, hustě olistěná. Dolní listy s čepelí podlouhle kopinatou až úzce obkopinatou, (20–)48–90(–140) mm dlouhou a (1,5–)3,0–5,0(–7,0) mm širokou, pozvolna v nezřetelný řapík zúženou, vynikle jednožilnou (jen dolní listy mají někdy ještě nevýrazné postranní žilky), na líci lysou, na rubu šedoplstnatou. Úbory přisedlé nebo krátce stopkaté, v počtu (7–)12–120(–180), vyrůstající v paždí listenů jednotlivě nebo po dvou až osmi v úžlabních klubíčkách a vytvářející husté klasnaté květenství zajímající 1/3 až 2/3 výšky rostliny. Listeny úzce kopinaté až čárkovité, zákrov zvonkovitý nebo válcovitý, zákrovní listeny na hřbetní straně lysé, světle zelené, často pod vrcholem s hnědou skvrnou až širším okrajem. Okrajové květy samičí (pestíkové), s korunou úzce trubkovitou až niťovitou, nezřetelně trojcípou, středové květy oboupohlavné s korunou trubkovitou, pěticípou. Plodem je nažka.
Záměny: Podobná protěž norská (Gnaphalium norvegicum) má na rozdíl od tohoto druhu čepel listu vynikle troj- až pětižilnou.
Ohrožení a ochrana: Zákonem chráněný druh Irska.
Gnaphalium sylvaticumGnaphalium sylvaticum
Gnaphalium sylvaticum
Fotografováno dne 7. 7. 2009 (u Tetřevích bud v Krkonoších).