Gustav Hegi se narodil dne 13. listopadu 1876 v Rickenbachu (švýcarský kanton Zürich), zemřel 23. dubna 1932 v Goldbachu (také kanton Zürich). Švýcarský botanik.

Jeho otec byl farářem a kantonálním radou. Po dokončení gymnázia ve Winterthuru studoval botaniku na univerzitě v Zürichu. Promoval v roce 1900 a v letech 1902–08 byl kustodem botanické zahrady v Mnichově. Habilitoval se v roce 1905 též v Mnichově. V letech 1910–26 byl mimořádným profesorem botaniky na univerzitě v Mnichově, zároveň švýcarským konzulem (1910–20), později generálním konzulem (1920–26) v Mnichově.
V roce 1905 vyšla jeho květena Alp Alpenflora; Die verbreitetsten Alpenpflanzen von Bayern, Österreich und der Schweiz (ilustrace Gustav Dunzinger; J. F. Lehmanns Verlag, München; 3. vydání 1913, 5. vydání 1922). Na přání nakladatele začal vytvářet dílo pojednávající o celé německé květeně. Toto jeho stěžejní třináctisvazkové dílo vycházelo v letech 1908–31 a neslo název Illustrierte Flora von Mittel-Europa (J. F. Lehmanns Verlag, München). V této práci Hegi zpracoval asi dvě třetiny sám, zbytek vytvořili spoluautoři. Po jeho smrti dílo vycházelo nadále, bylo upravováno podle aktuálních botanických poznatků, spolupracoval na něm kupříkladu i J. Dostál. V roce 1975 obsahovala tato práce již 20 dílů, v roce 1990 dokonce 23 dílů.

Standardizovaná podoba jeho jména je HEGI, v IPNI je uveden u 29 záznamů. Patří k nim například Moltkia suffruticosa (L.) Hegi, Ornithogalum pyrenaicum subsp. sphaerocarpum (A. Kerner) Hegi aj.
Alpenflora