Syn.: Ervum lens L., Vicia lens (L.) Cosson et Germ., Vicia pisicarpa H. Lév.
Česká jména: šocovice obecná, čočka, čečka (Presl 1846), čočka kuchyňská (Dostál 1950, Kubát 2002)
Slovenská jména: šošovica kuchynská (Dostál 1950), šošovica jedlá (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Fabaceae Lindl. – bobovité

Lens culinaris

Rozšíření: Stará kulturní rostlina neznámého původu, snad pochází ze Středozemí nebo Blízkého východu. Dnes se pěstuje na všech kontinentech, může i zplaňovat.

Ekologie: Roste v podmínkách mírného i subtropického klimatu; snáší i celkem chudé a vysýchavé půdy.

Lens culinaris

Popis: Dosti drobná jednoletá bylina, až 40(–100) cm vysoká, celá odstále chlupatá. Lodyhy jsou tenké, úzce křídlaté. Listy jsou střídavé, palistnaté, sudozpeřené, většinou s 3–7 jařmy, zakončené hrotem (horní listy jsou zakončené úponkou); lístky jsou kopinaté až čárkovité, 0,8–2 cm dlouhé a 0,2–0,6 mm široké, na vrcholu tupé nebo vykrojené; palisty jsou kopinaté, 3–6 mm dlouhé. Květenství tvoří chudé, nejčastěji 2–3květé hrozny, vyrůstající z paždí listů; kalich je 8–10 mm dlouhý, s dlouhými a štětinovitě tenkými cípy; koruna je o něco kratší než kalich, bílá nebo světle modrá, fialově žilkovaná, pavéza je obsrdčitá, člunek je kratší než pavéza. Plody jsou v obrysu okrouhlé až kosníkovité lusky s 1–2 semeny; semena jsou okrouhlá, zploštělá, hnědá, zelená červenohnědá nebo žlutá.

Lens culinaris

Využití: Od prehistorických dob pěstovaná luskovina, jedna z prvních rostlin využitých v zemědělství, ve střední Evropě známa již v mladší době kamenné. Kdysi se běžně vysévala i ve střední Evropě („na horách sejou hrách, pod horama čočku“). V současné době se pěstuje nejvíce na Blízkém východě a v Indii, kde jsou známy desítky kultivarů.

Lens culinaris
Lens culinaris
Lens culinaris
Lens culinaris

Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 17. 9. 2008 (Réunion, Bras Sec).