Syn.: Cynoglossum nitidum Willd., Omphalodes controversa DC., Omphalodes lusitanica Pourr. ex Lange, Picotia nitida (Willd.) Roem. et Schult.
Česká jména: pupkovec (Kubát 2002)
Čeleď: Boraginaceae – brutnákovité

Omphalodes nitida

Rozšíření: Endemit Pyrenejského poloostrova, vyskytuje se jen v severním Portugalsku a v severozápadním Španělsku.

Ekologie: Roste na stinných a vlhkých stanovištích, na loukách a na březích vodních toků, v lemech lužních lesů, stoupá až do nadmořské výšky okolo 1600 m. Kvete od dubna do srpna.

Popis: Vytrvalá bylina s lodyhou přímou, 20–65(–80) cm dlouhou, větvenou, řídce štetinatou. Přízemní listy jsou řapíkaté, kopinaté, 7–20(–30) cm dlouhé a 1–3,5 cm široké, po okraji brvité, na vrcholu špičaté až zašpičatělé, na líci lysé, na rubu řídce chlupaté; lodyžní listy jsou jen krátce řapíkaté až přisedlé, menší. Květenství je terminální, tvořené vijany, poměrně chudokvěté; kališní cípy jsou kopinaté až vejčité, 2–4 mm dlouhé, koruna je kolovitá, modrá, dosahuje až 12 mm v průměru. Plody jsou tvrdky.

Využití: Objevuje se také v zahradách střední Evropy, vysazuje se na přistíněná a přiměřeně vlhká stanoviště.

Poznámka: K rodu Omphalodes je v současnosti řazeno 10 druhů (POWO 2021), vyskytují se na jihu střední Evropy, v evropské části Mediteránu, v Malé Asii a na severu Blízkého východu.

Omphalodes nitida
Omphalodes nitidaOmphalodes nitida
Omphalodes nitida
Omphalodes nitida

Fotografováno dne 1. 6. 2021 (Česko, Průhonice, Dendrologická zahrada VÚKOZ).