Čeľaď: Papaveraceae Juss. – makovité
Papaver argemone

Papaver argemone

Rozšírenie: Stredná a západná Európa, Stredomorie, Makaronézia, južná Škandinávia, Ukrajina. V SR a ČR teplé oblasti.
Ekológia: Najčastejšie sa vyskytuje v obilí, na úhoroch, niekedy ruderálne plochy a xerotermné trávovité porasty.
Opis: Jednoročná prevažne ozimná bylina, vysoká 10–50 cm. Byľ vzpriamená alebo vystúpavá, jednoduchá alebo rozkonárená už od bázy, riedko olistená, pritisnuto štetinatá. Dolné listy dlho stopkaté, 1–2krát perovito strihané, segmenty kopijovité, segmentíky úzko kopijovité, na vrchole s úzkou štetinkou. Stredné a horné byľové listy krátko stopkaté až sediace, 1–2krát perovito strihané, horné listy často celistvé, len na okraji zúbkaté. Všetky listy pritlačeno chlpaté, len zriedka holé. Kvety pazušné, dlho stopkaté. Kališné lístky vajcovité, riedko štetinaté, niekedy holé. Koruna v priemere 25–70 mm. Korunné lupienky podlhovasto obráteno vajcovité, okrajmi sa neprekrývajú, 12–35 mm dlhé, tmavočervené až purpurovočervené, niekedy na báze s tmavou škvrnou. Nitky tyčiniek kyjakovito zhrubnuté, čiernofialové, peľnice elipsoidné, peľ tmavobordový. Semenník úzko obráteno vajcovitý až valcovitý, štetinatý, niekedy holý. Makovička – tobolka obrátene kužeľovito zhrubnutá, 15–22 mm dlhá, riedko porytá odstávajúcimi štetinami, buď celá alebo len vrchná časť, zriedka holá. Semená obličkovité, jamkovité, hnedosivé, 1 mm dlhé a 0,5 mm široké.
Ohrozenie a ochrana: V súčasnosti ustupujúci druh, na Slovensku zaradený do kategórie ohrozených druhov (EN), v ČR druh vyžadujúci ďalšiu pozornosť (C4a).
Papaver argemone
Foto: 8. 5. 2007 (Sirnik, okr. Trebišov).