Syn.: Nivenia reflexa E. Phillips et Hutch.
Čeleď: Proteaceae Juss. – proteovité
Paranomus reflexus
Rozšíření: Vyskytuje se pouze v Jihoafrické republice na jihovýchodě provincie Eastern Cape; lokality leží v horských skupinách Van Stadens a Elandsberg Mountains.
Ekologie: Roste ve formaci fynbos na podkladu živinami chudých kyselých pískovců. Lokality leží v rozmezí nadmořských výšek 1000–2000 m. Rostliny jsou požárem ničeny, avšak bez ohně semena neklíčí. Květy jsou opylovány hmyzem, nažky šíří mravenci.
Paranomus reflexus
Popis: Chudě větvený keřík, dorůstá výšky 1–1,5(–2) m. Listy jsou střídavé, v dolní a střední části rostliny 4–8 cm dlouhé, lysé, členěné na nitkovité úkrojky s červenými špičkami; listy pod květenstvím jsou jednoduché, vejčité až kopisťovité, nanejvýš 3,5 cm dlouhé, lysé, bazální částí přitisknuté k větvičce. Květenství je válcovitý klas 8–14 cm dlouhý a až 7 cm v průměru, rozkvetlé květy jsou nicí; okvětí je 3–3,5 cm dlouhé, až k bázi volné, žlutozelené, jemně krátce chlupaté; nosič pylu na čnělkách je asi 5 mm dlouhý, zelený. Nažka má na bázi kruh chloupků, jinak je lysá.
Ohrožení a ochrana: Druh má velmi malý areál, lokality, kde se vyskytuje, ohrožuje zalesňování hospodářsky významnými dřevinami a šíření invazních druhů. Do Červeného seznamu Jihoafrické republiky (2009) byl zařazen mezi ohrožené taxony (EN – endangered).
Paranomus reflexusParanomus reflexus
Paranomus reflexus
Paranomus reflexus
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 27. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: Kirstenbosch National Botanical Garden).