Česká jména: dračík štíhlý (Mareček 1999)
Čeleď: Plantaginaceae Juss. – jitrocelovité; Scrophulariaceae Juss. – krtičníkovité
Penstemon procerus
Rozšíření: Roste v Severní Americe v horách na západě kontinentu od jižní Aljašky a Yukonu až po Kalifornii a Colorado.
Ekologie: Provází mezické až suché trávníky v montánním až alpínském stupni, v nadmořských výškách 2000–3500 m.
Penstemon procerus
Popis: Vytrvalá bylina vysoká 5–30(–45) cm; tvoří dřevnatý kaudex, z něhož polštářovitě vyrůstají krátké sterilní výběžky a přímé, vystoupavé nebo až poléhavé lodyhy. Listy jsou vstřícné, dolní řapíkaté, obkopinaté až obvejčité, horní přisedlé, kopinaté až čárkovitě kopinaté, (0,5–)1–5(–8) cm dlouhé a 0,2–1(–1,8) cm široké, celokrajné, na okraji lehce podvinuté. Květenství je hustokvětý lichopřeslen, někdy redukovaný na jediný strboul; kalich je 1,3–4(–5) mm dlouhý, cípy jsou vejčité, zašpičatělé nebo tupé až uťaté; koruna je 6–10 mm dlouhá, trubkovitá, dolní pysk je delší než obloukovitý pysk horní, trubka je modrofialová, pysk je červenofialový, uvnitř v ústí bělavý, s bíle nebo žlutě ochmýřenou ploškou; fertilní tyčinky jsou 4, čnějí z trubky, staminodium nevyčnívá, je lysé nebo žlutooranžově chlupaté; semeník je svrchní. Plodem je 2–5 mm dlouhá tobolka.
Poznámka: Velmi početný rod s těžištěm druhové diverzity na americkém Západě; na jih druhy zasahují až do Guatemaly. Nejvíce druhů (kolem 100) je známo z Utahu.
Penstemon procerusPenstemon procerus
Penstemon procerus
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 2. 8. 2009 (Kanada, Britská Kolumbie: Manning Provincial Park, Blackwall Peak).