Syn.: Tussilago kablikiana Opiz, nom. inval., Petasites glabratus (Maly) Borbás, Petasites albus var. glabratus Maly, nom. inval.
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité

Petasites kablikianus

Rozšíření: Druh je rozšířen v sudetsko-karpatské části Evropy (ČR, Slovensko, Polsko, Ukrajina, Rumunsko), na našem území dosahuje západní hranice svého areálu. Izolovaně roste rovněž v horách severní části Balkánského poloostrova (Chorvatsko, Albánie, Bulharsko). V ČR se vyskytuje roztroušeně ve východních Krkonoších, na Ještědském hřbetu, v Hrubém Jeseníku, Beskydech a Javorníkách.

Ekologie: Vyskytuje se na březích potoků a náplavech, na vlhkých až mokrých půdách v podhorském a horském stupni, případně v horských vysokostébelných nivách. Kvete od března do května.

Petasites kablikianus

Popis: Vytrvalé aromatické byliny, oddenek pod lodyhou ztlustlý s krátkými výběžky (rostliny tvoří trsy). Přízemní listy trojúhelníkovitě srdčité, až 50 cm široké, řapík na svrchní straně široce mělce promáčklý s ostrými hranami. Lodyžní listy šupinovité, pavučinatě chlupaté, zelené. Květonosné lodyhy vzpřímené, duté, při odkvétání až 70 cm vysoké. Květenství tvoří hrozen úborů, zákrovní listeny jsou špičaté, zelené, s krátce stopkatými kyjovitými žlázkami. Plodem je nažka s chmýrem.

Záměny: Často roste pohromadě s devětsilem lékařským (Petasites hybridus), na některých místech nalezneme dokonce všechny tři naše druhy devětsilů pohromadě. Dobrým odlišovacím znakem je – kromě zbarvení květenství a charakteru odění zákrovních listenů – zejména tvar průřezu řapíkem přízemních listů (P. albus má řapík téměř oblý, P. hybridus jej má výrazně žebernatý a dutý). Rovněž zralé nažky mohou poskytnout vodítko, podobný P. albus má chmýr na nažkách přibližně 3krát delší než tělo nažky, zatímco P. kablikianus má chmýr do dvojnásobku délky těla nažky.

Ohrožení a ochrana: Devětsil Kablíkové je z hlediska ohrožení u nás řazen mezi vzácnější taxony vyžadující pozornost (C4a).

Poznámka: Jeho druhové jméno odkazuje na českou botaničku J. Kablíkovou.

Petasites kablikianus
Petasites kablikianusPetasites kablikianus
Petasites kablikianus

Fotografováno dne 5. 5. 2009 (Slovensko, Bukovské vrchy, v Nové Sedlici).