Josefína Kablíková, rozená Ettelová, se narodila dne 9. 3. 1787 ve Vrchlabí, zemřela 21. 7. 1863 také ve Vrchlabí. Česká botanička.

Dcera majitele továrny na bělení látek a výrobu papíru ve Vrchlabí se v roce 1806 provdala za lékárníka V. Kablíka (1783–1853) ze Sadské. Ten si v roce 1805 koupil ve Vrchlabí lékárnu U černého orla založenou v roce 1782 (dnes se jmenuje Devětsil). Zajímal se o chemii, např. zlepšil metodu bělení látek. Další jeho zájmy byly mineralogie a zoologie.
Josefína se díky lékárnické praxi začala zajímat o botaniku. Podnikala náročné cesty po Krkonoších, sbírala a herbářovala krkonošské rostliny. Dopisovala si s F. M. Opizem a posílala mu své sběry. V roce 1825 se stala členkou Opizova výměnného ústavu a poslala mu během dvaceti let 48 299 exemplářů herbářových položek. Tak se její sběry, často rostliny poprvé nalezené a do té doby nikým nepopsané, dostaly do evropských herbářů. Ve Vrchlabí ji navštěvovali např. Jan Evangelista Purkyně a bratři Mánesové, pořádala exkurse do Krkonoš i pro své hosty. Byla členkou botanických spolků Lotos (Praha) a Isis (Drážďany). Své sbírky odkázala jičínskému gymnáziu a jiným institucím, jen velmi malá část je uchována v Krkonošském muzeu ve Vrchlabí. Standardní botanická zkratka jejího jména je KABLÍK.

Podpis

Na její počest popsal I. F.Tausch z jejích sběrů druh Petasites kablikianus, popis je publikován v Berchtoldově práci, proto se uvádí jako Petasites kablikianus Berchtold, devětsil Kablíkové, Asteraceae; tutéž rostlinu neplatně popsal Opiz jako Tussilago kablikiana; Opiz vytvořil také rodové jméno Kablikia pro část rodu Primula (Kablikia minima = Primula minima), které dnes lze hodnotit nejvýš jako synonymum.

Sněžka