Syn.: Phyteuma comosum L., Rapunculus comosus (L.) Mill., Synotoma comosum (L.) Rich.
Čeleď: Campanulaceae Juss. – zvonkovité
Physoplexis comosa
Rozšíření: Endemit jihovýchodních Alp.
Ekologie: Roste ve štěrbinách vápencových skal, v literatuře se obvykle uvádí z pásma od hor do subalpínského stupně (do 2000 m n. m.), na jižně orientovaných stěnách ale vystupuje i do vyšších poloh (potvrzen ve výšce 2300 m n. m.).
Physoplexis comosa
Popis: Vytrvalá, lysá bylina, 5–15 cm vysoká, lodyha přímá, krátká, listy řapíkaté, obvejčité až kopinaté, zubaté, tmavě zelené, květy v kulovité hlávce, 3–7 cm v průměru, jednotlivé květy až 2 cm dlouhé, koruna světle fialová, na bázi nafouklá, rozdělená do 5 cípů, které nahoře srůstají do úzké trubky, kvete od července do srpna. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Je zákonem chráněným druhem v Itálii i Rakousku, zároveň je zařazen k přísně chráněným druhů Úmluvy o ochraně evropské flóry a fauny a přírodních stanovišť (Bernská úmluva).
Poznámka: Zvonečník chocholatý je žádanou skalničkou, v kultuře však bývá dosti choulostivý, obvykle se vysazuje do travertinu, na místo odkloněné od přímého slunce. Získávání těchto rostlin v přírodě je nepřípustné.
Physoplexis comosaPhysoplexis comosa
Physoplexis comosa
Physoplexis comosaPhysoplexis comosa
Fotografováno ve dnech 19. 6. – před rozkvětem – a 6. 9. 2005 – po odkvětu (Ladislav Hoskovec: Itálie, Dolomity, jižní stěny Tofana di Rozes) a v druhé polovině června 2007 – v květu (Josef Ptáček: Slovinsko, Julské Alpy, na jižních svazích stezky z Trenty k bivaku u Pogačnikova domu).