Syn.: Pinguicula flavescens Flörke ex Hoppe
Česká jména: tučnice žlutavá (Presl 1819, Opiz 1852), tučnice horní (Sloboda 1852), tučnice alpinská (Dostál 1950), tučnice alpská (Dostál 1989)
Slovenská jména: tukule holní (Reuss 1853), tučnica alpínska (Dostál 1950, Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Lentibulariaceae Rich. – bublinatkovité
Pinguicula alpina

Pinguicula alpina

Rozšíření: Horské oblasti Evropy – od Pyrenejí přes Alpy a Karpaty do severní a východní Evropy a dále až na Sibiř a do Himálaje. U nás se nevyskytuje, najdeme ji ve vyšších polohách slovenských Karpat.
Ekologie: Roste na prameništích a mokvavých skalách v subalpínském a alpínském stupni, obvykle na vápencovém podkladu. Kvete od května do července.
Popis: Vytrvalá bylina s listy v přízemní růžici, které jsou obvejčité, dužnaté, 2–6 cm dlouhé a 1–3 cm široké, nadvinuté, na svrchní straně žláznatě lepkavé, přizpůsobené k lapání hmyzu. Květy vykvétají jednotlivě nebo až po 3 na žláznatých stopkách 5–12 cm dlouhých, koruny jsou bílé se žlutými skvrnami, ostruha je zakřivená, 2–8 mm dlouhá. Plodem je podlouhle vejcovitá tobolka.
Ohrožení a ochrana: Z hlediska ohrožení je tučnice alpská na Slovensku zařazena k méně dotčeným druhů (LC), je zde také chráněna zákonem. Chráněným druhem je i na Ukrajině a v Německu.
Poznámka: Bratři Preslovi uváděli v práci Flora Čechica (1819) výskyt jakési tučnice žlutavé (Pinguicula flavescens) u šumavského Dešenického jezera (starý název pro dnešní Černé jezero). Tento druh uvádí i F. M. Opiz v Seznamu rostlin květeny české (1852), D. Sloboda jej však v roce 1852 už přiznává jen Tatrám, navíc na rozdíl od Preslů a Opize kromě tohoto druhu pojednává ve svém klíči samostatně i o tučnici horní (P. alpina). J. Dostál v roce 1950 přiřadil taxon P. flavescens k druhu P. alpina a označil tyto staré údaje z českých hor za mylné. Těžko však vyloučit, že tyto bělavé šumavské rostliny ze staré literatury byly vlastně bělokvětými formami druhu P. vulgaris a taxon P. flavescens by se tak měl vlastně vztahovat právě k tomuto druhu.
Pinguicula alpinaPinguicula alpina
Pinguicula alpina
Fotografováno ve dnech 9. a 15. 5. 2004 (Slovensko, Malá Fatra).