Česká jména: bedrník lomkámen (Presl 1819), bedrník, lomikámen (Opiz 1852), bedrník obecný (Dostál 1950, Kubát 2002)
Slovenská jména: bederník lomikameňový (Dostál 1950), bedrovník lomikameňový (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Apiaceae Lindl. – miříkovité
Pimpinella saxifraga
Rozšíření: Roste v téměř celé Evropě (mimo nejsevernější a nejjižnější části) a v severozápadní Asii, zasahuje až do Střední Asie po Bajkal. U nás roste na celém území poměrně hojně, v horách vystupuje zhruba do výšky 1000 m n. m.
Ekologie: Roste na suchých loukách a trávnících, na pastvinách, vřesovištích a svazích, v suchých světlých lesích, také podél cest, ve starých lomech a na náspech. Vyhledává sušší, nezřídka i výrazně mělké a skeletovité půdy. Kvete od konce června do října.
Pimpinella saxifraga
Popis: Vytrvalé byliny s dlouhým vřetenovitým kořenem. Lodyha (10–)35–80(–100) cm vysoká, jemně rýhovaná, lysá nebo jen s velmi krátkými (cca 0,15 mm) nazpět zahnutými chlupy. Přízemní listy lichozpeřené, obvykle se 4–6 jařmy vejčitých až široce vejčitých, nejčastěji hluboce zubatých lístků. Střední a horní lodyžní listy menší, zejména v horní části lodyhy s výrazně redukovanou čepelí s čárkovitými úkrojky. Okolíky v mládí nicí, bez obalů i obalíčků, složené z (6–)12–20 okolíčků. Korunní lístky drobné, bílé až světle růžové. Dvounažky široce vejcovité, merikarpia na hřbetu tupě žebernatá.
Pimpinella saxifragaPimpinella saxifraga
Variabilita: Na fotografiích je nominátní poddruh Pimpinella saxifraga subsp. saxifraga (bedrník obecný pravý). Druhý poddruh na našem území, bedrník obecný černající (Pimpinella saxifraga subsp. nigra) se liší delšími chlupy v dolní části lodyhy a na řapících (až 0,3 mm) a kořenem na řezu modrajícím; obvykle je také o něco mohutnější. Na Slovensku je tento poddruh rozlišován jako samostatný druh Pimpinella nigra (bedrovník čierny).
Záměny: Nezaměnitelný druh díky výrazně odlišnému tvaru přízemních a lodyžních listů.
Pimpinella saxifraga
Pimpinella saxifraga
Pimpinella saxifraga
Pimpinella saxifraga
Pimpinella saxifraga
Fotografováno ve dnech 26. 7. 2011, 28. 7. 2012 (Praha-Modřany) a 16. 8. 2011 (Průhonice).