Česká jména: křídelnice (Mareček 1999)
Čeleď: Pteridaceae E. D. M. Kirchn. – křídelnicovité

Pteris incompleta

Rozšíření: Těžištěm areálu je Makaronésie, roste na Kanárských i Azorských ostrovech, také na Madeiře. Objevuje se rovněž na severu Maroka, vzácně též na jihu Pyrenejského poloostrova.

Ekologie: Roste na vlhkých, stinných místech, na březích vodních toků, v puklinách skalních srázů, ve stinných roklích, v rozmezí od 200 do 1200 m n. m.

Pteris incompleta

Popis: Vytrvalá oddenkatá kapradina, oddenek je silný, pokrytý tmavohnědými plevinami. Listy jsou dlouhé až 150 cm, řapíky jsou tmavě zbarvené, čepele jsou obloukovitě prohnuté, 2–3krát zpeřené, lístky jsou kopinaté, úkrojky na vrcholu zubaté, koncový lístek je prodloužený. Výtrusné kupky vyrůstají na okrajích úkrojků, zabírají jeho dolní 1/3–2/3, částečně jsou kryté přehrnutým okrajem.

Ohrožení a ochrana: Červený seznam IUCN (2010) řadí tuto křídelnici z hlediska ohrožení ke zranitelným druhům (VU). Ve Španělsku je druhem zákonem chráněným.

Pteris incompleta
Pteris incompleta
Pteris incompleta
Pteris incompleta
Pteris incompleta

Fotografováno dne 22. 9. 2019 (Portugalsko, Madeira, Levada do Furado).