Čeleď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité
Scirpus sylvaticus

Scirpus sylvaticus

Rozšíření: Roste v Evropě a Asii, a to soustředěněji v severnější oblasti, ubývá na západě Evropy. U nás roste hojně na celém území téměř v celém výškovém rozmezí. Na Slovensku je taktéž hojná.
Ekologie: Skřípina roste na vlhkých půdách. Vyhledává mokřiny na pastvinách, vlhké louky a lada, prameniště a silně zamokřená stanoviště, roste při okrajích vodních ploch v zarůstajících starých rybnících a také v lužních lesích.
Popis: Statnější rostlina s přímou dutou listnatou lodyhou, vysokou až 1 m. Listy jsou střídavé, kýlnaté, úzké a dlouhé, na okraji drsné. Listy často převyšují lodyhu. Na konci lodyhy vyrůstá vrcholové kruželové květenství s úzkými listeny. Drobné vejčité klásky zelené barvy tvoří až pětičetné zakončení jednotlivých větévek kružele. Kvete během června a července.
Poznámka: Lidově je nazývána šachorina.
Scirpus sylvaticus
Scirpus sylvaticus
Fotografováno ve dnech 2. 6. 2006 (Petr Krása: na Ašsku) a 25. 6. 2011 (Jan Prančl: Orava, Slaná Voda).