Syn.: Panicum viride L., Panicum italicum var. viride (L.) Körn., Panicum bicolor Moench., Panicum pachystachys Franch et Sav., Chaetochloa viridis (L.) Scribn., Setariopsis viridis (L.) Samp., Setaria italica subsp. viridis (Linn.) Thell., Chamaeraphis viridis (L.) Millsp., Chamaeraphis italica var. viridis (L.) Kuntze, Ixophorus viridis (L.) Nash, Pennisetum italicum var. viride (L.) Körn.
Čeleď: Poaceae Barnhart – lipnicovité
Setaria viridis subsp. viridis
Rozšíření: Původní v teplých až mírných oblastech Eurasie a v severní Africe, dnes na všech kontinentech kromě Antarktidy. V České republice je považován za archeofyt, roste roztroušeně až hojně zejména v nížinách a teplých pahorkatinách.
Ekologie: Roste jako plevel na polích (zejména v širokořádkových plodinách – kukuřice, okopaniny, zelenina apod.), úhorech, ve vinicích a v zahradách, dále na rumištích, naplaveninách, řek, náspech, podél cest a chodníků. Kvete od července do října.
Setaria viridis subsp. viridis
Popis: Jednoletá volně trsnatá tráva. Stébla (10–)20–60 cm vysoká, přímá nebo kolénkatě vystoupavá, nahoře drsná. Čepele ± tuhé, ploché, lysé (jen při pochvách brvité), na okrajích ostře drsné, šedozelené, později nafialovělé. Jazýček nahrazen věnečkem chlupů. Listové pochvy lysé, na okrajích lysé nebo brvité. Lichoklas až 10 cm dlouhý, nepřetrhovaný, úzce válcovitý, štětinatý. Klásky s 1–3 štětinami, vyrůstají po dvou až několika na rozvětvených postranních velmi krátkých větévkách vřetene lichoklasu. Vřeteno lichoklasu klásky zakryté, chlupaté tuhými odstálými chlupy a zvláště ve střední a vrcholové části i měkkými chlupy. Štětiny 5–10 mm dlouhé, tenké, prohnuté, zelené nebo nafialovělé, později žluté nebo žlutohnědé, s osténky směřujícími vzhůru (proto lichoklas zdola nahoru hladký). Plevy zdéli pluch, pluchy. Blizny žlutobílé. Obilky bělavé až žlutohnědé, vejčité, 2,2–2,8 mm dlouhé.
Záměny: Bér přeslenitý (Setaria verticillata) má lichoklasy zdola nahoru silně drsné, alespoň na bázi přetrhované. Bér sivý (Setaria pumila) má klásky vyrůstající z vřetene lichoklasu jednotlivě, se 4–12 žlutými, později rezavými štětinami.
Setaria viridis subsp. viridisSetaria viridis subsp. viridis
Setaria viridis subsp. viridis
Fotografováno dne 4. 8. 2010 (Praha, Modřany) a 20. 9. 2010 (Praha, PP Trojská).