Syn.: Agrostemma coeli-rosea L., Coronaria coeli-rosa (L.) Fr. ex Heynh., Eudianthe oculata A. Braun, Lychnidia coeli-rosa (L.) Pomel, Lychnis aspera Poir., Lychnis clavata Moench, Lychnis coelestis St.-Lag., Lychnis coeli-rosa (L.) Desr., Lychnis laevis Poir., Lychnis oculata Backh., Lychnis pusilla Poir., Pontinia coeli-rosa (L.) Fr., Silene aspera A. Braun ex Asch., Silene coelirosa (L.) Godr., Silene oculata (Lindl.) Graebn., Silene coeli-rosa (L.) Godr., Silene rugosa Pers., Viscaria aspera Poir., Viscaria burridgii Bailly, Viscaria cardinalis Bailly, Viscaria dunnettii Bailly, Viscaria elegans Bailly, Viscaria oculata Lindl.
Česká jména: koukolenka líbezná (Hejný et Skalický 2003)
Slovenská jména: kúkolienka nebovoružová (Goliašová et Michalková 2012)
Čeleď: Caryophyllaceae – hvozdíkovité

Silene coeli-rosa

Rozšíření: Typický druh západní části Středozemí. Vyskytuje se v Portugalsku, Španělsku, v jižní části Itálie, na Korsice, Sardinii, Sicílii a na Maltě, původní výskyt ve Francii na kontinentě je nejistý; v severní Africe v Maroku, Alžírsku a Tunisku. Zplanělé rostliny byly zjištěny v Libyi, Chorvatsku, Sýrii a Libanonu.
Ekologie: Roste v prolukách v křovinaté macchii, na pastvinách, úhorech, velmi často také na písčitých půdách a na zazemněných dunách podél mořského pobřeží; lokality vystupují až do nadmořských výšek kolem 1200 m.

Silene coeli-rosa

Popis: Jednoletá lysá bylina s přímou, chudě vidličnatě větvenou lodyhou vysokou (10–)30–60 cm. Listy jsou vstřícné, čárkovité, 4–6 cm dlouhé a 2–3 mm široké, žlábkovité, celokrajné, špičaté; nejhořejší listy jsou mnohem menší. Květenství tvoří chudý vidlan velkých nápadných květů na dlouhých stopkách; kalich je srostlý, kyjovitý, kališní trubka je 1,5–2 cm dlouhá, cípy jsou čárkovité, 3–6 mm dlouhé, rozestálé; korunní lístky jsou nehetnaté, bez pakorunky, jejich čepel je až 2,5 cm dlouhá, živě růžová, v ústí bílá, na vrcholu vykrojená nebo nepravidelně dřípená; tyčinek je 10; gyneceum srůstá z 5 plodolistů. Plody jsou hruškovité tobolky asi 1,2 cm dlouhé, otvírají se (5–)10 vrcholovými zuby; karpofor dosahuje délky kolem 5 mm.

Ohrožení a ochrana: Ve Francii patří k druhům úředně chráněným.

Využití: Druh se v teplejších územích pěstuje jako ozdobná letnička; bylo vyšlechtěno několik kultivarů lišících se odstínem barvy květů. Vzácně se pěstuje i ve střední Evropě.

Poznámka: Molekulárně-biologické metody jsou v současné době nejspolehlivějším prostředkem pro odkrývání fylogenetických vztahů. V nedávné době byly takto prozkoumány rostliny z příbuzenstva silenek (Silene). K překvapením této studie patří i zjištění, že dávno vymezený a dlouhou dobu neuznávaný rod Eudianthe představuje samostatnou vývojovou linii, blízkou spíše rodům Agrostemma a Petrocoptis. Do rodu podle nového uspořádání patří s jistotou dva druhy (Eudianthe coeli-rosa a Eudianthe laeta). Databáze POWO (2021) do tohoto rodu řadí ještě málo známý severoafrický druh Eudianthe lagrangei, který ale výše zmíněná studie řadí do rodu Silene do společného podrodu s kohoutky (Silene subg. Lychnis).

Silene coeli-rosa
Silene coeli-rosa
Silene coeli-rosa
Silene coeli-rosa
Silene coeli-rosa

Fotografováno dne 16. 5. 2013 (Itálie, Sardinie, San Salvatore, Cala Maimoni).

Literatura:
Jafari F., Zarre S., Gholipour A., Eggens F., Rabeler R. K. et Oxelman B. (2020): A new taxonomic backbone for the infrageneric classification of the species-rich genus Silene (Caryophyllaceae). In: Taxon, https://doi.org/10.1002/tax.12230.