Syn.: Agrostemma coeli-rosea L., Coronaria coeli-rosa (L.) Fr. ex Heynh., Eudianthe coeli-rosa (L.) Endl., Eudianthe oculata A. Braun, Lychnidia coeli-rosa (L.) Pomel, Lychnis aspera Poir., Lychnis clavata Moench, Lychnis coelestis St.-Lag., Lychnis coeli-rosa (L.) Desr., Lychnis laevis Poir., Lychnis oculata Backh., Lychnis pusilla Poir., Pontinia coeli-rosa (L.) Fr., Silene aspera A. Braun ex Asch., Silene coelirosa (L.) Godr., Silene oculata (Lindl.) Graebn., Silene rugosa Pers., Viscaria aspera Poir., Viscaria burridgii Bailly, Viscaria cardinalis Bailly, Viscaria dunnettii Bailly, Viscaria elegans Bailly, Viscaria oculata Lindl.
Česká jména: koukolenka líbezná (Hejný et Skalický 2003)
Slovenská jména: kúkolienka nebovoružová (Goliašová et Michalková 2012)
Čeleď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité
Silene coeli-rosa
Rozšíření: Typický druh západní části Středozemí. Vyskytuje se v Portugalsku, Španělsku, v jižní části Itálie, na Korsice, Sardinii, Sicílii a na Maltě, původní výskyt ve Francii na kontinentě je nejistý; v severní Africe v Maroku, Alžírsku a Tunisku. Zplanělé rostliny byly zjištěny v Libyi, Chorvatsku, Sýrii a Libanonu.
Ekologie: Roste v prolukách v křovinaté macchii, na pastvinách, úhorech, velmi často také na písčitých půdách a na zazemněných dunách podél mořského pobřeží; lokality vystupují až do nadmořských výšek kolem 1200 m.
Silene coeli-rosa
Popis: Jednoletá lysá bylina s přímou, chudě vidličnatě větvenou lodyhou vysokou (10–)30–60 cm. Listy jsou vstřícné, čárkovité, 4–6 cm dlouhé a 2–3 mm široké, žlábkovité, celokrajné, špičaté; nejhořejší listy jsou mnohem menší. Květenství tvoří chudý vidlan velkých nápadných květů na dlouhých stopkách; kalich je srostlý, kyjovitý, kališní trubka je 1,5–2 cm dlouhá, cípy jsou čárkovité, 3–6 mm dlouhé, rozestálé; korunní lístky jsou nehetnaté, bez pakorunky, jejich čepel je až 2,5 cm dlouhá, živě růžová, v ústí bílá, na vrcholu vykrojená nebo nepravidelně dřípená; tyčinek je 10; gyneceum srůstá z 5 plodolistů. Plody jsou hruškovité tobolky asi 1,2 cm dlouhé, otvírají se (5–)10 vrcholovými zuby; karpofor dosahuje délky kolem 5 mm.
Ohrožení a ochrana: Ve Francii patří k druhům úředně chráněným.
Využití: Druh se v teplejších územích pěstuje jako ozdobná letnička; bylo vyšlechtěno několik kultivarů lišících se odstínem barvy květů. Vzácně se pěstuje i ve střední Evropě.
Poznámka: V rámci rodu Silene má druh dosti specifické postavení; spolu s malou skupinou příbuzných taxonů (v Evropě k nim patří ještě např. Silene laeta) bývají někdy vyčleňovány do samostatného rodu Eudianthe (koukolenka). O složitosti klasifikace jasně hovoří i obsáhlá synonymika. Charakteristickým znakem je 5 stylodií v květu, které odpovídají 5 plodolistům – „pravé“ silenky mají stylodia jen 3. Stejným znakem se vyznačují i ty silenky, které byly dříve řazeny do samostatného rodu knotovka (Melandrium), tyto druhy však nejsou se skupinou kolem druhu S. coeli-rosa blíže příbuzné.
Silene coeli-rosa
Silene coeli-rosa
Silene coeli-rosa
Silene coeli-rosa
Silene coeli-rosa
Fotografováno dne 16. 5. 2013 (Itálie, Sardinie, San Salvatore, Cala Maimoni).