SINICE
Sinice ve světelném mikroskopu
Sinice ve světelném mikroskopu
Sinice ve světelném mikroskopu, nativní preparáty. Mikrofotografie, prim. zv. 400×.

Ultratenký řez sinicí ve světelném mikroskopu, obarvený toluidinovou modří
Ultratenký řez sinicí ve světelném mikroskopu obarvený toluidinovou modří. Buňky jsou obklopeny tmavě zbarvenou buněčnou stěnou a světlejší gelatinosní vrstvou. Mikrofotografie, prim. zv. 400×.

Sinice těsně před a po rozdělení
Sinice těsně před a po rozdělení
Sinice těsně před a po rozdělení. Buňky jsou obklopeny polysacharidovou buněčnou stěnou a jádro – podobně jako u bakterií – není vytvořeno. Jaderný materiál je difuzně rozptýlen v cytoplazmě. Elektronogram, prim. zv. 40 000×.

Celulozová buněčná stěna sinice (CM) s nasedající bakterií (B)
Celulozová buněčná stěna sinice (CM) s nasedající bakterií (B). Elektronogram, měřítko = 1 µm.

ŘASY
Mnohočetní jedinci jednobuněčné řasy třídy Chlorophyceae
Mnohočetní jedinci jednobuněčné řasy třídy Chlorophyceae. Mikrofotografie, prim. zv. 400×.

Řasa rodu Scenedesmus
Řasa rodu Scenedesmus s ostny. Mikrofotografie, prim. zv. 400×.

Řasa ze třídy zelenivek (Chlorophyceae)
Řasa ze třídy zelenivek (Chlorophyceae). Mikrofotografie, prim. zv. 400×.

Řasa nejspíše ze třídy spájivek (Conjugatophyceae) s nasedajícími hnědými rozsivkami
Řasa nejspíše ze třídy spájivek (Conjugatophyceae) s nasedajícími hnědými rozsivkami. Mikrofotografie, prim. zv. 400×. (Z knihy J. Špaček: Svět pod mikroskopem, s laskavým svolením nakladatelství Grada).

Řasa rodu Closterium
Řasa rodu Closterium ze třídy spájivek (Conjugatophyceae). Mikrofotografie, prim. zv. 400×.

Řasa rodu Spirogyra
Řasa rodu Spirogyra
Řasa rodu Spirogyra
Řasa rodu Spirogyra ze třídy spájivek (Conjugatophyceae). Na prostředním obrázku jsou patrné výrazné buněčné stěny, dolní fotografie je pořízena v Rheinbergově iluminaci. Mikrofotografie, prim. zv. 400×. (Z knihy J. Špaček: Svět pod mikroskopem, s laskavým svolením nakladatelství Grada).

Různé druhy třídy rozsivek (Bacillariophyceae)
Různé druhy třídy rozsivek (Bacillariophyceae)
Různé druhy třídy rozsivek (Bacillariophyceae)
Různé druhy třídy rozsivek (Bacillariophyceae)
Různé druhy třídy rozsivek (Bacillariophyceae)
Různé druhy třídy rozsivek (Bacillariophyceae)
Různé druhy třídy rozsivek (Bacillariophyceae)
Různé druhy třídy rozsivek (Bacillariophyceae)
Různé druhy třídy rozsivek (Bacillariophyceae)

Různé druhy třídy rozsivek (Bacillariophyceae) – jednobuněčných hnědých řas s křemičitými skořápkami a hnědými chromatofory v protoplastu. Povrchový reliéf je digitálně zvýrazněn. Mikrofotografie, prim. zv. 400×. (Z knihy J. Špaček: Svět pod mikroskopem, s laskavým svolením nakladatelství Grada).