HOUBY

Vinné kvasinky
Vesmírná galaxie? Nikoli, vinné kvasinky (Saccharomyces vini) v negativním barvení. Mikrofotografie, prim. zv. 2000×. (Z knihy J. Špaček: Svět pod mikroskopem, s laskavým svolením nakladatelství Grada).

Plíseň štětičková (Penicillium)
Plíseň štětičková (Penicillium)
Plíseň štětičková (Penicillium)
Plíseň štětičková (Penicillium).

Plíseň kropidlovec černavý (Rhizopus nigricans)Plíseň kropidlovec černavý (Rhizopus nigricans)
Plíseň kropidlovec černavý (Rhizopus nigricans) s černým sporangiem a kořínkovitými rhizoidy.

Plíseň hlavičková (Mucor)Plíseň hlavičková (Mucor)
Plíseň hlavičková (Mucor) se žlutavým sporangiem. (Z knihy J. Špaček: Svět pod mikroskopem, s laskavým svolením nakladatelství Grada).

Vláknité septované hyfy a ovoidní konidie plísně
Vláknité septované hyfy a ovoidní konidie plísně. Mikrofotografie, prim. zv. 400×. (Z knihy J. Špaček: Svět pod mikroskopem, s laskavým svolením nakladatelství Grada).

Kropilka (Dacrymyces)
Kropilka (Dacrymyces)
Kropilka (Dacrymyces)
Kropilka (Dacrymyces) ve světelném a elektronovém mikroskopu při menším a větším zvětšení (měřítko = 0.5 µm.) S – polysacharidová buněčná stěna, N – buněčné jádro.

Výtrusy prášivky (Bovista)
Výtrusy prášivky (Bovista). Mikrofotografie, prim. zv. 400×.

Podhoubí na spodní straně opadaných listů
Podhoubí na spodní straně opadaných listů. (Z knihy J. Špaček: Svět pod mikroskopem, s laskavým svolením nakladatelství Grada).

Spodní strana plodnice lišky (Cantharellus)
Spodní strana plodnice lišky (Cantharellus).

Pohled do rourek plodnice klouzku
Pohled do rourek plodnice klouzku.

Hnědavé výtrusy nakupené v rourkovité plodnici hřibovité houby
Hnědavé výtrusy nakupené v rourkovité plodnici hřibovité houby.

Kuželkovitá prášilka rzi obnaženky hrušňové s ulpívajícími hnědavými výtrusy
Kuželkovitá prášilka rzi obnaženky hrušňové s ulpívajícími hnědavými výtrusy.

Padlí
Padlí – mikrofotografie při malém zvětšení.

Toto udělá s kloboukem houby déletrvající vedro
Toto udělá s kloboukem houby déletrvající vedro.